Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Aplikácia AUSAV priblíži verejnosti najzaujímavejšie archeologické nálezy

Archeológovia SAV predstavujú aplikáciu, ktorá umožní virtuálnu prehliadku artefaktov

16. 10. 2020 | videné 2550-krát

Územie Slovenska patrí k oblastiam s extrémne vysokým výskytom archeologických nálezísk. Mnohé z nich sú ohrozované stavebnou činnosťou a aj po realizácii výskumov sú ich výsledky často nedostupné širokej verejnosti.

Medzinárodný projekt  VirtualArch realizovaný v rámci programu Interreg – Stredná Európa 2014-2020 hľadal cesty, ako priblížiť európske archeologické dedičstvo ukryté pod zemou verejnosti, ale i ďalším zainteresovaným stranám ako samosprávy či úrady virtuálnou formou. Aktivity sa zameriavali na trvalo udržateľné využívanie a ochranu archeologických pamiatok ukrytých pod vodou, pod zemou či ohrozené inými ľudskými aktivitami.

„Projekt rozvíja inovatívne vizualizačné prístupy a metódy v oblasti virtuálnej a rozšírenej reality podporujúcej ochranu a záchranu archeologického dedičstva a jeho využívanie v každodennom živote.  V rámci projektu sa stretli odborníci z ôsmich krajín, okrem Slovenska aj z Rakúska, Nemecka, Česka, Slovinska, Chorvátska, Talianska a Poľska. Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied bol vďaka svojmu portfóliu vybraný ako líder jednej z dvoch hlavných pracovných skupín,“ povedal riaditeľ Archeologického ústavu SAV Matej Ruttkay.

Ústav sa svojej činnosti sa zameral najmä na dávnovekú podobu Nitry a jej okolia, ktorá je skrytá pod modernou mestskou zástavbou a tiež na sprístupnenie archeologických nálezov uložených v depozitároch, prípadne prezentovaných vo vitrínach múzeí. Jedným z výstupov je mobilná aplikácia pre smartphony a tablety pre Android aj iPhone s názvom AUSAV, ktorá užívateľa zoznámi s hlavnými architektonickými aj hnuteľnými pamiatkami, od stredovekých kostolov a opevnení až po najdrobnejšie gombíky či spony v prehľadnom 3D zobrazení, s využitím rozšírenej a virtuálnej reality.

„Výmena poznatkov v rámci medzinárodného tímu priniesla novú kvalitu v príprave a spracovaní trojpriestorových dát, ako aj v modelovaní a rekonštrukcii kultúrneho dedičstva. Otestované spôsoby 3D dokumentácie a tvorby rozšírenej, či virtuálnej reality sa budú postupne aplikovať aj na ďalších náleziskách a nálezoch nielen zo Slovenska, ale i v zahraničí,“ doplnil Michal Holeščák, vedecký pracovník Archeologického ústavu SAV.

Stiahnuť aplikáciu AUSAV

Spracovala: Monika Tináková

Foto a video: Martin Bystriansky

 

Súvisiace články