Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Veda SK: Dokážeme si porozumieť?

2. 10. 2020 | zhliadnuté 509-krát

Žijeme zvláštne časy. Aj bez koronakrízy máme v spoločnosti množstvo starostí a problémov, ktoré ju rozdeľujú. S krízou je to všetko ešte zložitejšie. Chceme a dokážeme si porozumieť? To je ústredná téma Vedy SK, ktorú vysiela Rádio Slovensko v sobotu 3. októbra od 22.18 hod.

Pozvanie do štúdia prijali Mgr. Barbara Lášticová, PhD., riaditeľka Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV a doc. PhDr. Andrej Findor, PhD., poverený vedením Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov z Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.

Veda Sk bude tentoraz o sociálnej komunikácii, hľadaní a budovaní tolerancie v spoločnosti, minoritách v nej, ale aj o výskumoch v sociálnych vedách, resp. o politických rozhodnutiach a ich dosahoch aj v kontexte aktuálnej situácie pandémie COVID-19.

Ak podľa prieskumov narastá tolerancia k radikálnym názorom a riešeniam, sklon k predsudkom aj ku konšpiračným presvedčeniam – ako sa môžeme brániť? Ako účinne chrániť hodnoty, ktoré radikalizáciu spoločnosti odmietajú? Aký je vzťah medzi stereotypmi, predsudkami a naším správaním? Ako vplývajú na reprodukovanie predsudkov a stereotypov médiá? Ako sa negatívne trendy dajú zmierňovať prostredníctvom príbehov? Aj o tom bude sobotňajšia Veda SK.

Text: Stano Ščepán

Foto: archív SAV

 

Reláciu si môžete vypočuť TU.