Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Ceny a prémie Literárneho fondu získali aj vedci SAV

30. 9. 2020 | zhliadnuté 787-krát

V snahe vytvárať vhodné podmienky pre vznik vedeckých a odborných literárnych diel a oceňovať významné výsledky tvorivej činnosti v tejto oblasti udelil aj tento rok výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu Ceny za vedeckú a odbornú literatúru v piatich kategóriách. Medzi ocenenými sú aj tentoraz vedci zo Slovenskej akadémie vied.

Prvé miesto v prémii za trojročný vedecký ohlas v kategórii prírodné a lekárske vedy za rok 2020 ako „prejav verejného uznania za výrazný vedecký ohlas za predchádzajúce tri roky“ udelil Literárny fond Ing. Jurajovi Majtánovi, DrSc., z Ústavu molekulárnej biológie SAV. Udelené ocenenie zohľadňuje kvalitu vedeckých výstupov a ich hlasov za posledné tri roky, objasňuje ocenený vedec. „Naša medová téma a apimedicínsky výskum sa stávajú čoraz atraktívnejšími aj pre vedeckú a lekársku komunitu, čo sa následne odzrkadľuje na počte ohlasov na naše výstupy vo vedeckých databázach. Získané ocenenie pre mňa osobne, ako aj mojich spolupracovníkov znamená, že naša práca a vedecké smerovanie sú aktuálne a na vysokej úrovni,“ dodáva k udeleniu prémie J. Majtán.

V prémii za trojročný vedecký ohlas v kategórii technické vedy a geovedy za rok 2020 získal 2. miesto prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc., z Ústavu informatiky SAV a v kategórii spoločenské vedy za rok 2020 získal 3. miesto doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., z Archeologického ústavu SAV.

V rámci prémie za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo za rok 2020 udelil Literárny fond v kategórii spoločenské vedy 3. miesto PhDr. Slavomírovi Michálekovi, DrSc., za ohlas na dielo Diplomat Štefan Osuský (vydavateľstvo VEDA).

Cenu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2019 v kategórii spoločenské vedy získal Mgr. Ondrej Ficeri, PhD., z Centra spoločenských a psychologických vied SAV za dielo Potrianonské Košice (VEDA).

Literárny fond udelil prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2019

• v kategórii spoločenské vedy:

Mgr. Vladimírovi Bahnovi, PhD., z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV za dielo Nadprirodzené skúsenosti a naratívna myseľ (vydavateľstvo VEDA),

Mgr. Jane Lindbloomovej, PhD., zo Sociologického ústavu SAV za dielo Transformácia a zánik poľnohospodárskych družstiev (VEDA),

prof. PhDr. Romanovi Holecovi, DrSc., z Historického ústavu SAV za dielo Andrej Hlinka Otec národa? (vydavateľstvo Marenčin),

Mgr. Petrovi Szalayovi a kolektívu (Historický ústav SAV) za dielo Vojnová Bratislava 1939 – 1945 (Marenčin),

• v kategórii biologické a lekárske vedy:

MUDr. Ľubomíre Fábryovej, PhD., (BMC SAV) a doc. MUDr. Pavlovi Holéczymu, CSc., a kolektív za dielo Diabezita: Diabetes a obezita – nerozlučné dvojičky (Vydavateľstvo Facta Medica),

• v kategórii prírodné a matematické vedy:

RNDr. Mirkovi Slovákovi, CSc. a doc. RNDr. Michalovi Stankovi, DrSc., z Ústavu zoológie SAV

za dielo História výskumu kliešťov na území Česka a Slovenska do roku 2000 (VEDA).

Text: Andrea Nozdrovická

Ilustračné foto: usplash/Jessica Ruscello