Aktuality

Toxikologička zo SAV sa stala predsedníčkou Európskej spoločnosti pre toxikológiu in vitro

Výskum

19.6.2020, otvorené 468-krát

 

Slovenská toxikologička z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV Dr. Helena Kanďárová sa stala predsedníčkou Európskej spoločnosti pre toxikológiu in vitro ESTIV, ktorá združuje vedcov z celej Európy pracujúcich v oblasti vývoja a implementácie alternatívnych metód v oblasti farmakológie a toxikológie.

Cieľom spoločnosti ESTIV je rozvoj inovatívnych prístupov hodnotenia toxicity bez použitia laboratórnych zvierat a nahradenie in vivo testov alternatívnymi metódami (in vitro a in silico) tam, kde to nové technológie umožňujú.

Dr. Helena Kanďárová, ERT je členkou a spoluzakladateľkou Slovenskej národnej platformy pre princípy 3R a je členkou výborov niekoľkých toxikologických organizácií a poradných orgánov pre oblasť toxikológie doma aj vo svete. V roku 2017 bola prezidentkou európskeho kongresu toxikológov EUROTOX v Bratislave a viceprezidentkou Slovenskej toxikologickej spoločnosti SETOX.

O Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV prevádzkuje jedinú chovnú stanicu experimentálnych zvierat na Slovensku. Ústav disponuje modernými laboratóriami pre vykonávanie toxikologických štúdií in vivo aj in vitro (t. j. bez použitia laboratórnych zvierat) v systéme správnej laboratórnej praxe a poskytuje aj tréningové aktivity v oblasti práce s in vitro tkanivovými modelmi. Viacerí pracovníci ústavu sú aj členmi spoločnosti SETOX, ako aj Národnej odbornej vedeckej skupiny pre posudzovanie alternatívnych metód pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a členmi Slovenskej národnej platformy pre 3Rs (SNP3Rs).

(mon)

Foto: archív

Príloha

Nová predsedníčka Európskej spoločnosti pre toxikológiu in vitro Helena Kanďárová
Príloha

Logo ESTIV