Aktuality

V košickej vedeckej kaviarni sa bude hovoriť o čuchu

21.1.2020, otvorené 359-krát

 

Čuch je jedným z najstarších zmyslov, prepojený so všetkými dôležitými centrami v mozgu, vrátane nášho "emocionálneho centra". Preto čuchové vnemy často vyvolajú chuťové pocity a dokážu vyvolať aj zabudnuté spomienky spojené s podobnými čuchovými stopami. Čuchové poruchy zároveň vedia signalizovať, že vo vyšších mozgových centrách nie je niečo v poriadku, dokážu signalizovať prítomnosť neurodegeneratívnych chorôb predtým, než sa prejavia novonok. Je to fascinujúci zmysel, ktorý si zaslúži viac pozornosti, ako mu venujeme.

O tom, prečo je čuch taký dôležitý, ako ho študujeme a aj o tom, že poznatky zatiaľ nevyužívame, príde porozprávať 29. januára o 18. h do košickej vedeckej kaviarne uznávaná vedecká pracovníčka a dlhoročná advokátka výskumu čuchu na Slovensku RNDr. Enikő Račeková, PhD., z Neurobiologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV v Košiciach.

Prednáška s názvom Čuch, vône, spomienky bude v Kulturfabrik Tabačke – kinosále, Gorkého 2, oproti hotelu Yasmin a Jumbu. (jg)

Foto: Katarína Čižmáriková

Príloha

RNDr. Enikő Račeková, PhD., z Neurobiologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV v Košiciach