Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Európsky týždeň vedy a techniky po prvý raz na Dobrej Vode

20. 11. 2019 | zhliadnuté 772-krát

Na čo je nám veda? Ako môže alkohol počas tehotenstva poškodiť vývin plodu a novorodenca? Aký má význam chov a výskum laboratórnych zvierat? Prečo sa kozmetika musela v minulosti testovať na zvieratách a dnes už nie? Na všetky tieto otázky dostali odpoveď účastníci bloku popularizačných prednášok v rámci „dozvukov“ Európskeho týždňa vedy a techniky 2019.

Toto podujatie, ktoré sa uskutočnilo 19. novembra pod záštitou starostu obce Ing. Reného Blanárika, pripravil Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV po prvý raz v obci Dobrá Voda (okres Trnava), kde má ústav svoje detašované pracovisko, oddelenie toxikológie a chovu laboratórnych zvierat. Hlavnou myšlienkou podujatia bolo priniesť vedu a najnovšie poznatky z vedeckého prostredia medzi bežných ľudí.

V prvej prednáške Dr. Marty Prnovej sa všetci zamysleli nad otázkou Na čo nám je veda. Pripomenuli si objavy, ktoré zmenili náš život a nahliadli do budúcnosti. Vedúci detašovaného pracoviska Ing. Ivan Padej zase prezradil, aký je rozdiel medzi laboratórnymi zvieratami a divými druhmi, ukázal, aké zvieratá a na aké účely sa používajú, ale i to, ako sa s nimi experimentálne pracuje. Od kedy sa netestuje kozmetika na zvieratách, aké sú alternatívne metódy, ale aj o tragických dôsledkoch nedostatočne kontrolovanej kozmetiky v minulosti porozprávala Dr. Helena Kanďárová. Riaditeľ Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV RNDr. Michal Dubovický, CSc., hovoril v krátkosti o SAV, o jej postavení, význame a organizačnom členení. Obyvateľov Dobrej Vody a susediacich Dechtíc zaujali informácie o histórii, súčasnosti a perspektívach detašovaného pracoviska, ktoré vzniklo v roku 1951 a dodnes je jediným certifikovaným pracoviskom, ktoré produkuje malé laboratórne zvieratá pre potreby SAV, univerzít, ale aj zahraničných odberateľov. V ďalšej prednáške sa zameral na výskum vplyvu konzumácie alkoholu v tehotenstve na vývin plodu a novorodenca. „Neexistuje žiadne bezpečné množstvo konzumovaného alkoholu počas tehotenstva aj minimálne množstvá môžu vážne poškodiť vývin plodu,“ zdôraznil v závere svojej prednášky.

Podujatie sa stretlo s veľkým záujmom. Otázky a niekedy aj vtipné komentáre sprevádzali každú prednášku. V závere účastníci podujatia odpovedali na kvízové otázky a troch najúspešnejších ocenili. Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV plánuje v podobných aktivitách v Dobrej Vode a jej okolí pokračovať aj v budúcnosti.

Marta Šoltésová Prnová, CEM SAV

Foto: CEM SAV