Aktuality

Stretnutie experimentálnych kardiológov z Čiech a Slovenska

Vložil(a): S. Ščepán, 20.11.2019, videné 344-krát

 

Komisia experimentálnej kardiológie (KEK) je pracovnou skupinou Českej a Slovenskej fyziologickej spoločnosti ktorá už takmer 50 rokov funguje ako neformálne združenie tvorivých vedeckých pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu srdca a krvného obehu. V októbri sa v Senci uskutočnila v poradí už  47. pracovná konferencia KEK.

K zakladajúcim členom KEK patrili vedeckí pracovníci z Fyziologického ústavu Akadémie vied Českej Republiky v Prahe, Fyziologického ústavu LF Masarykovej Univerzity v Brne ako aj Ústavu pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Okrem aktívnej bilaterálnej spolupráce sú členovia KEK zapojení aj do medzinárodných aktivít a spolupráce v oblasti experimentálnej kardiológie prostredníctvom členstva vo viacerých odborných spoločnostiach v zahraničí (ISHR, EHS, ECS, IACS a iné).

Komisia experimentálnej kardiológie organizuje každoročne pracovné konferencie, ktoré sa konajú striedavo v Čechách, na Morave a na Slovensku. Program konferencií je monotematický a vždy sa snaží zachovať princíp „od molekuly až k lôžku pacienta“. V Senci sa tentoraz pracovná konferencia KEK venovala problematike kardioprotekcie od jej vzniku na úrovni subcelulárnych bunkových štruktúr až po úroveň celého organizmu. Stretnutie bolo organizované vedeckými pracovníkmi z Ústavu pre výskum srdca CEM SAV. Účastníci konferencie z viacerých pracovísk v Českej republike a na Slovensku sa venovali nasledujúcim témam: Regulácia a dysregulácia kardiovaskulárneho systému, Poruchy metabolizmu a stres vo vzťahu ku kardiovaskulárnemu systému, Bunkové a molekulárne mechanizmy poškodenia srdca a protekcie vrátane úlohy mitochondrií, Intervencie zamerané na ochranu buniek myokardu, ako aj Nové metodické postupy. Vo všetkých spomínaných prednáškových sekciách odzneli nielen príspevky uznávaných expertov, ale veľkej pozornosti sa tešili aj krátke prednášky mladých vedcov a doktorandov, pre ktorých sú tieto podujatia prínosom pre ich vedecký rozvoj a vytvorenie nových kontaktov s kolegami z ČR.

Prírodná scenéria seneckých jazier spolu s bohatých vedeckým a spoločenským programom prispeli k úspešnému priebehu podujatia, ktoré ocenili všetci účastníci. 

Program a aktuálne zverejnený zborník príspevkov z konferencie spolu s fotodokumentáciou sú už prístupné na webovej stránke KEK: https://www.med.muni.cz/kek/

MUDr. Táňa Ravingerová, DrSc, Ing. Miroslav Ferko, PhD., Ústav pre výskum srdca CEM SAV

Foto: František Barták, KEK

 

Príloha

Účastníci konferencie.
Príloha

kek zbornik.jpg