Aktuality

Zrealizuj svoj nápad

Vložil(a): S. Ščepán, 7.11.2019, videné 159-krát

Sloganom tohtoročného, už 22. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET 2019 (FVAT), je slogan „ZREALIZUJ SVOJ NÁPAD“. Príležitosť Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) využilo 255 mladých vedátorov z ôsmych krajov Slovenska a do jedenástich súťažných kategórií prihlásilo 167 projektov, čo je rekordný počet za posledné štyri roky. Do celoslovenského finále postúpilo 80 projektov, ktorých autormi je 123 žiakov zo 60 základných a stredných škôl.

Organizátori privítali zvýšený záujem akademickej obce byť jeho súčasťou. Už tretí rok je odborným garantom Slovenská akadémia vied spoločne s univerzitami – Žilinská univerzita v Žiline, Univerzita Komenského a jej Prírodovedecká fakulta v Bratislave. Od tohto roku poskytla odbornú garanciu aj Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach a záujem prejavila aj Prešovská univerzita v Prešove. V žiadnom prípade nejde len o formálny prejav úcty k prestížnemu podujatiu. Zástupcovia odborných garantov sú členmi odbornej hodnotiacej komisie, ktorá bude v tomto roku až 22-členná! Veď v deviatich kategóriách treba ohodnotiť 86 projektov – 6 projektov prezentujú súťažiaci z Belgicka a Ruska.

22. ročník sa uskutoční od 7. do 8. novembra 2019 v Bratislave, v areáli výstaviska INCHEBA, kde budú súčasťou spolu otvorenia veľtrhu Bibliotéka a výstavy Pedagogika. INCHEBA je súčasne Generálnym Partnerom festivalu a takto už štvrtý rok AMAVET a INCHEBA svojimi víziami rozvoja spoločností nachádzajú prienik spolupráce pri podpore neformálneho vzdelávania mladých ľudí s orientáciou na vedu a techniku, hľadanie talentov a ich rozvoj.

Vybraní víťazi Festivalu vedy a techniky AMAVET budú následne vyslaní obhájiť svoj projekt a reprezentovať AMAVET, svoju školu aj Slovensko na prestížne národné a svetové vedecké súťaže a fóra vedeckovýskumnej činnosti mládeže: ISEF (USA), EUCYS (Španielsko), CASTIC (Čína), Milset Expo-Sciences Europe (Rumunsko), Vernadského národnú súťaž (Moskva) a ďalšie.

Jednou zo zaujímavostí tohtoročného festivalu sú dvaja najmladší, desaťroční účastníci. Ich projekty sa venujú skúmaniu podmienok života mäsožravých rastlín a podmienkam života kliešťa obyčajného. Častý víťaz a reprezentant Slovenska na mnohých zahraničných súťažiach Peter Škripko už nespĺňa štatút súťaže, pretože je už vysokoškolákom prvého ročníka, ale príde pomôcť s organizáciou, pretože ako sa vyjadril „bez Festivalu vedy a techniky AMAVET si nevie predstaviť tento rok...“.

Festival vedy a techniky AMAVET nie je len súťaž projektov žiakov, ale aj priestor na popularizáciu vedy a techniky na Slovensku. Nie náhodou ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová udelila minulý rok 28. ročnému občianskemu združeniu, Asociácii pre mládež, vedu a techniku CENU ZA VEDU A TECHNIKU za rok 2018 v kategórii „Popularizátor vedy“ - za rozvoj popularizácie vedy a techniky medzi žiakmi základných a stredných škôl. Počas 22. ročníka súťaže sa uskutočnia zaujímavé motivačné rozhovory Science talks. Na krátky rozhovor príde aj čerstvý Laureát ocenenia 1. ročníka ESET Sience Award „Výnimočná osobnosť slovenskej vedy“ Ján Tkáč, ktorý pôsobí v Chemickom ústave SAV.

Ján Nemec

 

Príloha

FVAT 2019-plagat.jpg