Aktuality

V Bratislave rokoval Snem SAV

Vložil(a): S. Ščepán, 8.10.2019, videné 488-krát

 

Podobne ako pri predchádzajúcich rokovaniach ani tentoraz nešlo o formalitu. Naopak. Hneď po informácii o aktuálnej situácii v SAV sa členovia Snemu SAV pod vedením predsedníčky RNDr. Kataríny Gmucovej, CSc. pustili do lúskania a cizelovania Dodatku k Štatútu SAV a prerokovania návrhu inovovaných Zásad pravidelného hodnotenia organizácii SAV za obdobie rokov 2016 až 2021.

Pre jednotlivé centrá a ústavy SAV ide o závažné dokumenty, ktoré determinujú nielen ich postavenie a hodnotenie činnosti, ale v nadväznosti na úspešnosť a realizáciu mnohých projektov aj ich celkový kredit. Aj preto bolo priopomienok a následných vysvetlení, resp. hľšadania optimálnych verzí výsledných formulácií relaztívne veľa. Napokon aj dielčie hlasovania o pripomienkach k obom zásadným dokumentom boli veľmi tesné. Ďalším bodom programu bolo prerokovanie a schvaľovanie Pravidiel udeľovania vyznamenaní a cien SAV. (spn)

 

Príloha

Snem SAV rokoval v Bratislave v aule SAV.
Príloha

Aj keď neprišli všetci členovia Snemu SAV, v sále bolo živo.
Príloha

Časť Výboru snemu SAV.