Aktuality

Climate-smart lesy a klimaticky inteligentné lesníctvo po konferencii v Starej Lesnej

20.9.2019, otvorené 346-krát

 

Metodika definovania klimaticky inteligentného lesníctva, testovanie podmienok fungovania climate-smart lesov na vybraných experimentálnych plochách v horských lesoch Európy, vytvorenie európskej siete smart lesov sú ciele, ktoré charakterizujú projekt CLImate-Smart Forestry in MOuntain Regions (CLIMO). Je súčasťou programu Horizont 2020. Ďalšími určenými cieľmi sú vývoj inovatívnych schém platieb za ekosystémové služby lesa, analýza požiadaviek potrebných na vývoj webovej stránky, ktorá by obsahovala údaje priamo z experimentálnych lokalít.

Otvorená konferencia a zasadnutie v rámci networkového COST projektu CLIMO, organizované v Starej Lesnej v dňoch 9. – 11. septembra, boli krokom dopredu v napĺňaní ambicióznych cieľov projektu. Výsledkom pracovných rokovaní a aktivít v rámci vytvorených štyroch pracovných skupín je metodika definujúca Climate-Smart Forestry (CSF) a príprava monografie v spolupráci s vydavateľstvom Springer. Obsahom publikácie budú výzvy a medzery súvisiace s CSF, potenciálne príležitosti a praktické aplikácie.

Hostiť 62 účastníkov z 25 európskych štátov zvládli organizátori z Ústavu ekológie lesa SAV v spolupráci s Lesníckou fakultou Technickej univerzity vo Zvolene veľmi dobre. K úspechu prispelo aj miesto konania podujatia, Kongresové centrum SAV Academia v podnoží Lomnického štítu. Úlohu zohralo i vydarené počasie počas väčšej časti programu. Názov podujatia sa šíril v anglickej jazykovej mutácii: How can forests become climate-smart?

Konferenciu otvoril koordinátor projektu CLIMO prof. Roberto Tognetti z Talianska. Dôležité aspekty problematiky predstavili v kľúčových prednáškach významní európski vedci, Dr. Yuka Makino (FAO-Mountain Partnership), Dr. Gert-Jan Nabuurs (Wageningen University/European Forest Institute), Dr. Giacomo Grassi (Joint Research Institute of the European Commission) a prof. Paola Gatto (UNIPD). Okrem vedeckej činnosti sú aktívni aj vo viacerých svetových organizáciách a napomáhajú tvorbe zodpovedajúcich politík.

Keďže nové koncepcie bývajú často rôzne interpretované, a CSF nie je výnimkou, aj preto vznikla v rámci akcie COST CAI5226, CLIMO, definícia CSF. Uznáva tri hlavné tematické oblasti: zmierňovanie, prispôsobenie a sociálny rozmer. Definíciu uvádzame aj na tomto mieste: „Klimaticky inteligentné lesné hospodárstvo v horských oblastiach je trvalo udržateľný adaptívny lesnícky manažment a riadenie za účelom ochrany a zvyšovania potenciálu lesov v procese adaptácie na klimatickú zmenu a jej zmierňovania. Cieľom je udržanie integrity a funkcií ekosystému a zabezpečenie kontinuálnej dodávky ekosystémových tovarov a služieb z hľadiska špecifického pre horské ekosystémy, za minimalizácie vplyvu klimatických zmien na horské lesy a aj z hľadiska prínosu pre zlepšenie kvality života v týchto regiónoch.“

Ústav ekológie lesa SAV má svoje zastúpenie v projekte CLIMO, na jeho riešení sa podieľa prostredníctvom výskumnej skupiny pod vedením RNDr. Ľubice Ditmarovej, PhD., a výskumnej skupiny pod vedením prof. Mgr. Tatiany Kluvánkovej, PhD.

Viac informícií o projekte TU.

Text a foto: Gabriela Jamnická, Katarína Sládeková, ÚEL SAV

Príloha

Ukážky v teréne – oboznámenie sa s vývojom lesa pri rôznych zásahoch po veternej kalamite v roku 2004
Príloha

Pohľad do auditória – v prvom rade aj zástupcovia Národného lesníckeho centra, Technickej univerzity vo Zvolene a Ústavu ekológie lesa SAV Dr. Ing. Tomáš Bucha, prof. h. r., prof. Dr. Ing. Viliam Pichler, RNDr. Ľubica Ditmarová, PhD.
Príloha

Účastníci podujatia pred Kongresovým centrum SAV Academia