Aktuality

Objavovanie talentov v projektoch AMAVET

16.9.2019, otvorené 279-krát

 

„ZREALIZUJ SVOJ NÁPAD“ je sloganom tohtoročného, už 22. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET 2019 (FVAT). Od 1. septembra, kedy v Asociácii pre mládež vedu a techniku (AMAVET) spustili registráciu, majú žiaci II. stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl možnosť zrealizovať svoje nápady a prihlasovať bádateľské projekty individuálne alebo v dvojčlenných tímoch. Najskôr sa uskutočnia krajské kolá FVAT. Dátum ukončenia registrácie projektov pre všetky krajské kolá je 9. októbra 2019.

Najúspešnejší súťažiaci z krajských kôl postupujú na celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku od 7. do 8. novembra 2019 v Bratislave. Víťazi celoslovenského finále Festivalu vedy a techniky AMAVET získavajú postup na prestížne svetové a európske prehliadky a súťaže, kde každoročne zaznamenávajú vynikajúce výsledky.

Svoje projekty žiaci prezentujú v jedenástich súťažných kategóriách prostredníctvom posterových prezentácií aj výstavných exponátov, pred členmi odbornej hodnotiacej komisie. Tá je zložená z vedcov, vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov. Posudzuje schopnosti žiakov objektívne a komplexne. Dáva deťom spätnú väzbu pre ďalší rozvoj projektu a pozitívnu vnútornú motiváciu k vedomostnému rastu. Kategórie: Biológia, Chémia, Matematika, Informatika a počítačové inžinierstvo, Elektronika a mechanika, Energia a transport, Geovedy, Environmentálne vedy, Medicína a zdravotníctvo, Fyzika a astronómia, Spoločenské vedy.

Žiak vo vedátorských projektoch nachádza problémy, analyzuje ich, hľadá riešenia, tvorí pokusy a stanoví závery, ktoré prezentuje. Práca na projekte vedie mladých ľudí k tvorivej, cieľavedomej a dlhodobej práci.

Festival má medzinárodný charakter vďaka účasti zahraničných partnerov z Mexika, Belgicka, Ruska a Českej republiky, čím sa vytvoria podmienky na výmenu skúseností, Festival vedy a techniky AMAVET je jedným z podujatí siete vedeckých výstav ISEF. Je aj národným kolom pre súťaž Európskej únie pre mladých vedcov do 20 rokov - EUCYS. Organizátor, občianske združenie AMAVET, je spoluorganizátorom Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Ján NEMEC

Žiaci môžu prihlasovať svoje projekty na krajské kolá na stránke súťaže www.festivalvedy.sk.

Kontakt: Dávid Richter, koordinátor súťaže, richter@amavet.sk, 0948 345 177, Asociácia pre mládež, vedu a techniku, Hagarova 4, Bratislava, www.amavet.sk

 

 

Príloha

Úspech mladých nádejných vedcov vlani v Bruseli.
Príloha

Prezentácie motivujú aj dvíhajú sebavedomie.