Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračné foto z festivalu Amavet 2019.

Striebro na súťaži mladých vedátorov v Číne

31. 7. 2019 | videné 860-krát

V dňoch 20. až 26. júla sa uskutočnila v Macau v Číne medzinárodná projektová súťaž stredoškolákov CASTIC (China Adolescents Science and Technology Innovation Contest).

Súťaž v oblasti inovácií, vedy a techniky organizuje Čínska asociácia pre vedu a techniku, ministerstvo školstva a ďalšie príslušné vládne organizácie. CASTIC je organizovaný pre študentov, ktorí sa zaujímajú o vedu aj vo voľnom čase od dvanásť do dvadsať rokov. Počas 34 ročnej histórie je CASTIC považovaný za najväčšiu vedeckú súťaž v Číne na medzinárodnej úrovni.

V tomto roku sa súťaže úspešne zúčastnili slovenskí víťazi Festivalu vedy a techniky AMAVET, stredoškoláci Richard Maguľák a Viliam Podhajecký. Po  štyroch náročných dňoch prezentovania projektu pred odbornou hodnotiacou komisiou a verejnosťou sa konalo slávnostné vyhodnotenie súťaže, v ktorom Richard a Viliam obsadili krásne druhé miesto v  kategórii Mechanika a elektrina. Študenti zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach vypracovali tímový projekt „Rádiovo ovládané autíčko“.

Vedúcim slovenskej delegácie bol jeden z porotcov národného finále Festivalu vedy a techniky AMAVET doc. Ing. Marek Kukučka, PhD., ktorý nám po prílete povedal: „Vďaka účasti na súťaži CASTIC si Richard a Viliam nielen rozšírili svoje odborné vedomosti vo vednom obore mechanika a elektrina ale zvládli zodpovedať odborné otázky hodnotiteľov, kreatívne myslieť a komunikovať. Verím, že aj takáto motivácia podporí tvorbu kvalitných projektových prác žiakov, ktorí z krajských súťaží Festivalu vedy a techniky AMAVET (FVAT) postupujú na celoslovenské finále počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku. 22. ročník FVAT zorganizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku od 7. do 8. novembra 2019.“

Gabriela Kukolová

Foto: Kristína Töröková