Aktuality

Max Reinhardt a Bratislava / Pressburg

Vložil(a): A. Nozdrovická, 15.10.2018, videné 292-krát

Ústav divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu o významnom divadelnom režisérovi, hercovi a podnikateľovi Maxovi Reinhardtovi (1873 – 1943). Podujatie sa koná 24. októbra 2018.

Reinhardtove rodinné korene siahajú do Stupavy a on sám v mladom veku vystupoval počas letnej sezóny 1893 v bratislavskom divadle Aréna na petržalskej strane Dunaja. Neskôr v jeho viedenskej hereckej škole (Seminári Maxa Reinhardta) študovali viacerí poslucháči zo Slovenska, napr. známa herečka staršej generácie Mária Prechovská.

Bratislavská kapitola jeho života je však dosť neznáma nielen v zahraničí, ale aj u nás. Konferencia Max Reninhardt a Bratislava / Pressburg chce prispieť k tomu, aby sme odkryli a sprístupnili tieto udalosti, okolnosti a zabudnuté kontakty Reinhardtovho pôsobenia v kultúrnom a spoločenskom prostredí Bratislavy i Stupavy. Na konferencii vystúpia významní odborníci z Rakúska, Nemecka, Francúzska a Slovenska. 

Partnermi konferencie sú mesto Stupava, Rakúske kultúrne fórum a nezisková organizácia JEWROPE.

Podujatie sa začína o 10. h v synagóge v Stupave, kde bude slávnosť pomenovania priľahlého priestoru na Námestie Maxa Reinhardta a pokračuje od 13. h v Rakúskom kultúrnom fóre v Bratislave na Hodžovom nám. 1/A, kde prednesú vedecké referáty.

Konferencia je výstupom projektu APVV č. 15-0764 Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra – kontinuita a diskontinuita.

Podrobný program konferencie nájdete v prílohe.

Elena Knopová, CVU SAV, Ústav divadelnej a filmovej vedy

Foto: archív

Príloha

Max Reinhardt
Príloha

Dnes už zrekonštruované Divadlo Aréna, v ktorom MaxReinhardt počas letnej sezóny 1893 vystupoval.