Aktuality

Sláva šľachetným V – V službách diplomacie

Vložil(a): A. Nozdrovická, 5.10.2018, videné 534-krát

Piaty diel cyklu vedecko-popularizačných podujatí Sláva šľachetným venovali organizátori – Historický ústav SAV, vedecký garant konferencie, Spolok Martina Rázusa a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pri príležitosti 100. výročia vzniku Česko-slovenskej republiky významným slovenským diplomatom, pôsobiacim v hraničných obdobiach nášho národa od konca 19. storočia do päťdesiatych rokov 20. storočia.

Vedecká konferencia Sláva šľachetným V – V službách diplomacie pod záštitou ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka sa uskutoční v piatok 12. októbra 2018 v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na  Hlbokej ceste 2 v Bratislave. Poprední vedeckí pracovníci Historického ústavu SAV priblížia osudy jedenástich slovenských diplomatov Milana Rastislava Štefánika, Bohdana Pavlů, Štefana Osuského, Milana Hodžu, Ladislava Szathmáryho, Vladimíra Martina Palica, Vladimíra Svetozára Hurbana Juraja Slávika, Ivana Krnu, Jána Papánka a Vladimíra Clementisa. Vďaka Slovenskému filmovému ústavu v Bratislave a Národnímu filmovému archívu v Prahe sa bude počas konferencie premietať vzácny dobový audiovizuálny materiál.

Výstupom podujatia je kolektívna monografia Muži diplomacie. Slováci na významných postoch československej zahraničnej služby s bohatou fotodokumentáciou, zoznamom slovenských diplomatov v rokoch 1918 – 1992 a ministrov zahraničných vecí a veľvyslancov od roku 1993. Autormi publikácie sú Slavomír Michálek a kol., má 574 strán.

„Významní muži česko-slovenskej diplomacie: Štefánik, Pavlů, Osuský, Hodža, Szathmáry, Palic, Hurban, Slávik, Krno, Papánek a Clementis. Jedenásť diplomatov – desať Slovákov a jeden rodený Moravák žijúci na Slovensku. Okrem ´povolania´ diplomata navyše aj spisovatelia, básnici, legionári, politici, medzinárodní právnici. Ich dramatické životné a profesionálne osudy v mnohom osvetľujú nielen dobu, v ktorej žili, ale aj súvislosti a podmienky, ktoré ich konanie ovplyvňovali a ktoré spätne aj oni formovali. To, čo túto skupinu ´diplomatických pionierov´–  inak osobnostne a generačne rôznorodú – ozvláštňovalo a čo mali spoločné, bolo silné národné povedomie s dôrazom na všeľudské univerzálne hodnoty, hrdé vlastenectvo, pevné evanjelické korene a väzby, boj za demokraciu a česko-slovenskú štátnosť, odpor k dvom totalitám 20. storočia, ale aj sklon k dobrodružnosti, túžba vykročiť z malosti a bezvýznamnosti ´domáceho humna´ a byť pri tom, kde sa niečo veľké deje,“ zhrnul tému konferencie vedúci autorského kolektívu, riaditeľ Historického ústavu SAV PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.

Ako ďalej vysvetľuje, naše moderné dejiny, či ich sledujeme „zvnútra“, alebo v európskych súvislostiach nadobudli dynamiku začiatkom 20. storočia. Na scénu sme ako moderný politický národ vlastne vstúpili v čase, keď bol v pohybe celý svet, pričom ani my sme neostali bokom. „Keďže personifikáciou modernej národno-štátnej identity sú osobnosti, ktoré ju tvoria, pozeráme sa na minulosť aj cez prizmu ich osudov. Pričom neskromne a bez zbytočnej malovernosti môžeme konštatovať, že minimálne týchto jedenásť diplomatov sa vo svete ´veľkej politiky´ nestratilo, ba naopak osvedčilo. Pre generácie ich nasledovníkov je inšpiratívne, že rukopis týchto mužov, ktorí sa učili ´diplomatickému remeslu´ takpovediac za pochodu,  nachádzame pri zásadných a zlomových udalostiach našich i svetových dejín – pri kreovaní štátnosti, Spoločnosti národov, Deklarácii Spojených národov, Charte OSN, jednoducho všade tam, kde znel hlas slobody a demokracie. A tak platí dvojnásobné zvolanie: Sláva šľachetným,“ dodáva S. Michálek.

Na tému konferencie priamo nadviaže slávnostný koncert k 100. výročiu vzniku ČSR Sláva šľachetným v rovnaký deň – 12. októbra o 18. h v Slovenskom rozhlase. V programe vystúpi symbolických 100 mladých spevákov, po 50 z Česka a Slovenska s národnými piesňami (Milan Novák, Eugen Suchoň, Igor Bázlik, Karol Ruppeldt, resp. Bohuslav Martinů, Otmar Mácha, Zdeněk Lukáš), pričom na záver si zaspievajú aj spoločne. Verše Martina Rázusa bude recitovať František Kovár.

Ján Juráš, Spolok Martina Rázusa

Foto: archív

Príloha

Vedecká konferencia Sláva šľachetným V – V službách diplomacie
Príloha

Pozvánka na podujatie