Aktuality

Slovenčina si zaslúži viac pozornosti

Vložil(a): S. Ščepán, 4.10.2018, videné 316-krát

Niektorí mladí ľudia sa prikrádali k stánku Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV ostýchavo. Sem-tam ho niektorí v rámci Noci výskumníkov aj cielene obišli. Akoby ich náš slovenský jazyk nemal čím zaujať. Akoby na ňom nebolo čo „skúmať“. Vzápätí sa však práve k stánku s množstvom jazykovedných slovníkov nahrnul kopec študentov a PhDr. Sibyla Mislovičová aj PhDr. Ľubor Králik, CSc. mali svoje jazyky v plnej permanencii.

„Príjemne ma zaskočila skupina asi dvadsiatich stredoškolákov, ktorí nechceli etymologický slovník pustiť z rúk,“ priznáva jeho autor Ľubor Králik. V čase jeho vydania pred poldruha rokom bol hitom v jazykovednom prostredí. „Časom sa záujem stabilizoval, už to nie je také hektické. Stále však dostávam nové otázky od ľudí, či správne porozumeli výkladu hesiel a sú to pre mňa aj podnety, ako ich doplniť pri ďalšom rozšírenom vydaní.“ Oceňuje, že ľudia majú záujem o jazyk, interesujú sa o výklad slov, ktoré poznajú z nárečí a nenachádzajú ich v slovníkoch, pretože nepatria do spisovného jazyka.

Práve o ňom sa príchodzí radi rozprávajú s PhDr. Sibylou Mislovičovou. Aj vďaka vysielaniu v Rádiu Slovensko a už aj v televízii ju vnímajú ako autoritu, ktorá ústretovo ponúka usmernenie na všakovaké otázky. Využívame chviľku aj na konfrontáciu vlastných úvah o úrovni spisovnej slovenčiny v médiách. „Vnímam rozdielnu kvalitu čistoty slovenčiny u redaktorov moderátorov aj v jednotlivých médiách. Nie je to zlé, ale iné ako pred dvomi či tromi desaťročiami,“ odkrýva svoj pohľad. „Už na základných školách deti neraz nedostávajú dostatočné základy. Nevedia používať slovenčinu, čítajú menej než za našich mladých čias. Sú oveľa viac na internete a tam nie je čistá slovenčina prioritou. Na stredných školách sa už viac zaoberajú literatúrou a neovládajú slovenčinu precízne. Nuž a médiá im v tom nepomáhajú, česť výnimkám, samozrejme...“

Jazyk je spoločenský jav. Nemáme ho vrodený, musíme sa ho učiť používať. Možno je to náhoda, no skôr príznačný moment. Najväčší záujem je z vystavených slovníkov o ten, ktorý sa venuje našim priezviskám. Ich vzniku, významu, modifikáciám, súvislostiam. Zábavnejšie hľadanie než lúskanie nuansí jazykovednej čistoty. Stačí pár desiatok minút a „nachytáme“ rôzne kuriozity, na ktoré sa návštevníci pýtajú. Od základných vecí až po jazykovedné rébusy. Vedci z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV však trpezlivo a ochotne vysvetľujú. Horšie by totiž bolo, ak by hostia Noci výskumníkov obchádzali ich stánok bez záujmu.

(spn)

Foto: Vladimír Šimíček

 

Príloha

PhDr. Sibyla Mislovičová a PhDr. Ľubor Králik, CSc. v pohotovosti.