Aktuality

Keď prúdi krv cievami...

Vložil(a): A. Nozdrovická, 4.10.2018, videné 311-krát

Európska noc výskumníkov (ENV) je jedinečná príležitosť pre mnohých vedeckých pracovníkov ukázať verejnosti, čím sa zaoberajú, čo študujú a k akým záverom ich vedecká činnosť dospela. Okrem takejto popularizačnej činnosti môžu tiež ukázať mnohé zariadenia a prístroje v praxi, ktoré si účastníci noci výskumníkov mnohokrát radi vyskúšajú.

Keď prúdi krv cievami... Takýmto názvom sa tento rok prezentovali pracovníci a dobrovoľníci z CEM (Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Ústav pre výskum  srdca a Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie) v spojení s Fyziologickým ústavom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Nápad spojiť tieto ústavy v rámci spoločného popularizačného projektu vznikol v roku 2017, keď sa kreovalo CEM. Práve takéto spojenie prinieslo na tohtoročnej ENV návštevníkovi množstvo zaujímavých podnetov z oblasti kardiovaskulárneho výskumu a stánok sa stal jedným z najnavštevovanejších. Ľudia mohli pozorovať prostredníctvom svetelných mikroskopov rozdiely medzi zdravými a poškodenými tkanivami na pripravených preparátoch ciev, srdca a krvných náterov. Hlavne deti sa mohli zapojiť do súťaže, v ktorej boli po správnom zodpovedaní na otázky týkajúce sa kardiovaskulárneho systému zaradení do žrebovania o hodnotné ceny (tlakomer, krokomer a teplomer). Pomoc pri zodpovedaní na otázky im poskytli jednak dobrovoľníci z CEM, ale správne odpovede mohli tiež nájsť po prečítaní informácií na postroch umiestnených v našom vedeckom stánku. Pracovná skupina pod vedením RNDr. Soni Čačányiovej, PhD.  prezentovala aj novozakúpený funkčný model srdca, kde si deti priamo mohli vyskúšať, ako pumpuje srdce krv do tela a do pľúc.

Pre väčšinu ľudí boli lákadlom vedeckého stánku meranie krvného tlaku, podiel telesného tuku meraného na základe rozdielnej bioelektrickej impedancie a meranie podkožného tuku prostredníctvom kaliperu (prístroj na meranie hrúbky kožných rias). „Pôvodne sme si mysleli, že bude veľký problém, ak budeme merať podkožný tuk dospelým ľuďom,“ hovorí RNDr. Valéria Regecová, „pretože je tam predsa len nejaký ostych. No na naše veľké počudovanie sme nepozorovali v žiadnej vekovej skupine, žeby ľudia mali problém s meraním podkožných rias, pri ktorých sa bolo potrebné často do pol pása vyzliecť.“ Za 14 hodín namerala RNDr. Regecová so svojimi pracovníkmi 115 jedincov a ich databáza z troch ročníkov ENV dosiahla hodnotu 550 jedincov, čo predstavuje vyše 7000 údajov vhodných k ďalšiemu spracovaniu a hodnoteniu, napr. ako sa časom menia spomínané parametre v populácii.

Druhým lákadlom stánku bolo meranie hladiny glukózy v krvi, ako aj určovanie krvných skupín v ABO systéme. Túto metodiku zastrešovala doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD. z Fyziologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a z Ústavu pre výskum srdca CEM. Počas noci výskumníkov  urobili vyše 250 meraní a ako vníma doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD. tohtoročný ročník: „Pre viacerých účastníkov ENV sme spolu s kolegami boli prví, ktorí ich upozornili na zvýšenú hladinu glukózy v krvi a potrebu navštíviť svojho lekára v tejto súvislosti. Keďže včasný záchyt poruchy glukózovej tolerancie, príp. diabetes mellitus je veľmi dôležitý pre správny manažment tohto ochorenia a oddialenie nástupu možných komplikácií. Mali sme dobrý pocit, že sme azda niekomu vedeli veľmi konkrétne pomôcť. Zastavili sa u nás aj ľudia, ktorí o svojej zvýšenej hladine glukózy už vedeli, ale tento problém neriešili. Týchto sme sa snažili zmotivovať, aby návštevu svojho lekára neodkladali, resp. aby rady svojho lekára brali vážne. Čo sa týka stanovenia krvných skupín: okrem tých, ktorým sme pomohli zistiť ich krvnú skupinu, veľa ľudí, ktorí svoju krvnú skupinu už poznali, malo záujem o vysvetlenie a ukážku, ako sa krvné skupiny vlastne stanovujú, kto môže a za akých okolností darovať krv, atď.“

„Veda nie je len o Bratislave, je o všetkých a pre všetkých (ľudí). Preto sa budeme snažiť, aby sme sa budúci rok posunuli do iného mesta v rámci ENV na Slovensku a ukázali ľuďom trochu z nášho výskumu a urobili trochu osvety aj v iných mestách. Budeme radi, ak sa nám podarí ukázať aj v iných regiónoch Slovenska kúsok toho, čomu sa venujeme. Možno nabudíme aj miestne vedecké skupiny, aby budúci rok prišli z iných miest na ENV do Bratislavy, resp. aby vedecké tímy z Bratislavy prezentovali svoj výskum v iných mestách,“ dodal na záver RNDr. Peter Bališ, PhD., kooridinátor za vedecký stánok Keď prúdi krv cievami... 

Jana Radošinská, Peter Bališ, CEM SAV

Foto: Vladimír Kuric, UK Bratislava, Barbora Kalocayova, CEM SAV

Príloha

Pracovníci Centra experimentálnej medicíny SAV a Fyziologického ústavu LF UK
Príloha

Stánok Centra experimentálnej medicíny SAV a Fyziologického ústavu LF UK