Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Ocenenie za program PODNIKNI NIEČO!

26. 9. 2018 | zhliadnuté 506-krát

V rámci podujatia „Národná cena kariérového poradenstva 2018“ udeľovali 18. septembra ocenenia za aktivity jednotlivcov alebo inštitúcii v oblasti kariérového poradenstva. Jednou z ocenených bola aj doktorandka Zuzana Kožárová z Centra spoločenských a psychologických vied SAV za tréningový program PODNIKNI NIEČO!, ktorý sa realizuje v spolupráci s Univerzitným poradenským centrom UPJŠ v Košiciach. Zuzana tento program vytvorila a zrealizovala pod vedením školiteľky Mgr. Denisy Fedákovej, PhD., a v rámci svojej dizertačnej práce zároveň skúma jeho efektivitu.

„PODNIKNI NIEČO! bol kedysi nesmelý nápad v mojej hlave a postupom času sa stal realitou. Je za ním veľa práce – rozhovorov, výskumov, štúdia danej problematiky, ale musím povedať, že to stojí zato. Či už z hľadiska pozitívnej spätnej väzby od študentov, ktorí si ho veľmi chvália alebo po takomto ocenení od najpovolanejších. Mám z toho veľkú radosť.“ hovorí Zuzana.

Tréningový program PODNIKNI NIEČO! tvorí viacero modulov, počas ktorých sa študenti stretávajú s podnikateľmi. Diskutujú s nimi o svojich nápadoch, učia sa o ekonomických a právnych aspektoch podnikania na Slovensku, vytvárajú si podnikateľský plán a ten v závere prezentujú pred podnikateľmi, ktorí im dávajú „feedback“. Týmto spôsobom rozvíjajú podnikavosť, ktorá im umožňuje flexibilnejšie sa pohybovať po trhu práce a ľahšie sa uplatniť. „Cieľom tejto aktivity je podnietiť u študentov vytvorenie predstavy o vlastnej kariére v súlade s ich schopnosťami, záujmami a presvedčeniami a tiež zlepšiť vnímanie pracovných príležitostí pre sebarealizáciu, a to nielen formou zamestnania sa v nejakej spoločnosti, ale napríklad aj formou samozamestnávania či založenia firmy“ dodáva Zuzana. (df)

Ak vás zaujala téma dizertačnej práce Zuzany, bližšie o nej hovorí v tomto rozhovore: http://vedanadosah.cvtisr.sk/aj-hladanie-prace-je-veda