Aktuality

Hraničný orientalizmus v literatúrach strednej a východnej Európy

Vložil(a): A. Nozdrovická, 14.6.2018, videné 287-krát

V stredu 13. júna sa v novej budove Ústavu svetovej literatúry v areáli SAV na Patrónke konalo prvé verejné podujatie – hosťovská prednáška spojená s predstavením najnovšieho čísla časopisu World Literature Studies 1/2018, ktoré zostavili Róbert Gáfrik a Charles Sabatos. Témou čísla bol hraničný orientalizmus v literatúrach strednej a východnej Európy.

Assoc. prof. Charles Sabatos, ktorý pôsobí na Yeditepe University v Istanbule, sa dlhodobo venuje téme zobrazovania Turkov v slovenskej a stredoeurópskej literatúre. Toto číslo je výsledkom jeho výskumu, ktorý uskutočnil počas hosťovania v Ústave svetovej literatúry SAV na jar 2016 s podporou štipendia SAIA. Zároveň je pokračovaním výskumu stredoeurópskych kultúr pomocou nástrojov postkoloniálnej teórie, ktorý v ústave v posledných rokoch rozvíja Róbert Gáfrik a ďalší kolegovia.

Hraničný orientalizmus je pojem, ktorý definoval americký vedec pôsobiaci v Rakúsku Andre Gingrich na základe svojho antropologického výskumu v rakúskom kontexte. Označuje predstavy Orientu v krajinách, ktoré nekolonizovali orientálne krajiny, ale mali kontakt s Blízkym východom cez výpady Osmanskej ríše. Definuje ho ako „relatívne koherentný systém metafor a mýtov, ktoré žijú v ľudovej a verejnej kultúre“. Napriek tomu, že tento koncept má veľký potenciál pre analýzu bývalej habsburskej monarchie, ako aj iných hraničných priestorov medzi Európou a Východom, doteraz získal relatívne málo vedeckej pozornosti. Ako píšu zostavovatelia v úvode, „ústredným zámerom čísla je rozvinúť túto diskusiu a otvoriť výskumné pole orientalizmu európskym kultúram, ktoré boli samy ‚orientalizované‘ západnými veľmocami“, teda existovali na pomedzí Východu a Západu.

Príspevky v čísle sa venujú škále národných literatúr mapujúcich hraničné priestory strednej a východnej Európy, od českej a lotyšskej cez bosenskú, rumunskú až po gruzínsku. Gingrichov pojem sa tu analyzuje z rôznych perspektív a jeho využitie sa testuje v rôznych kontextoch. Sabatos vo svojom príspevku upozorňuje na aktuálnosť hraničného orientalizmu: „Kým postkomunistické obdobie otvorilo strednú Európu multikulturalizmu a globalizácii, ... súčasná migračná kríza, v ktorej stredoeurópski politici využívajú strach z moslimov na to, aby manipulovali vlastných občanov a Západ, ilustruje to, ako historická skúsenosť s Osmanskou ríšou, oživovaná vďaka žánru historického románu, naďalej ovplyvňuje vnímanie národnej a európskej identity.“

Dobrota Pucherová

Foto: autorka

Príloha

Charles Sabatos, Yeditepe University, Istanbul
Príloha

Pohľad do sály
Príloha

Obálka najnovšieho čísla časopisu World Literature Studies 1/2018