Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.

Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc. dostal Zlatú medailu SAV

17. 5. 2018 | videné 2103-krát

„Hlavnou motiváciou pri výskume je jeho vlastná zvedavosť. K problému, na ktorý sa zacieli, pristupuje vždy s nadšením a má veľkú potrebu o otázkach kriticky diskutovať. Jeho schopnosť radovať sa aj z malých objavov mu zrejme nakoniec umožnila vytvoriť aj tie veľké.“ Aj týmito slovami charakterizoval RNDr. Pavol Siman, PhD., podpredseda SAV pre I. oddelenie oceneného prof. RNDr. Vladimíra Bužeka, DrSc., ktorý si z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka prevzal v stredu 16. mája Zlatú medailu SAV. „Vedec musí mať neštandardné myslenie a to sa nedá získať demokratickou voľbou,“ uviedol pri slávnostnom odovzdávaní predseda SAV zdôrazňujúc kritické myslenie prof. Bužeka.

Profesor Bužek sa v ďakovnej reči rečnícky opýtal, prečo je ocenený práve pri príležitosti jubilea. „Asi preto, že 60 je jedno z najvyšších čísel, ktoré je obložené prvočíslami – a ktorého sa aj možno v zdraví dožiť,“ nezaprel v sebe vedca. „V roku 1997 som urobil zlé rozhodnutie, keď som sa rozhodol vrátiť a pracovať na Slovensku. Na druhej strane, bolo to aj dobré rozhodnutie. Mám silný záväzok k tejto krajine a chcem, aby sa v nej lepšie žilo, aby Slovensko malo lepšiu budúcnosť,“ zdôraznil V. Bužek, ktorý je dnes najcitovanejším slovenským fyzikom.

Prof. Vladimír Bužek je zamestnancom Fyzikálneho ústavu SAV od roku 1985. V rokoch 1988 začal riešiť prvé kvantovo-optické problémy. V tomto čase sa problematike kvantovej optiky na Slovensku nevenoval nikto. Mentora našiel v osobe Sira Prof. Petra Knighta z Imperial College v Londýne. Na tomto špičkovom pracovisku strávil v 90. rokoch svoj postdoktorandský pobyt a následne aj ako hosťujúci profesor. V tom čase sa začala v skupine prof. Knighta rozvíjať novovznikajúca oblasť kvantovej teórie informácie. Túto problematiku prof. Bužek so sebou priniesol aj na Slovensko.

Na Slovensku prof. Bužek založil vedecky veľmi úspešnú školu kvantovej optiky a kvantovej teórie informácie. V roku 1994 ho inaugurovali na Univerzite Komenského a vo svojich 37 rokoch sa stal profesorom fyziky. V rokoch 1999 – 2010 pôsobil ako profesor na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity v Brne.

V roku 2000 sa vrátil pozitívne naladený z pobytu v Austrálii a Japonsku s cieľom založiť v Bratislave v rámci SAV Inštitút pokročilých štúdií. Vzniklo Centrum pre výskum kvantovej informácie ako samostatné oddelenie na Fyzikálnom ústave, ktoré patrí medzi špičkové výskumné tímy na Slovensku.

Jeho najbližším spolupracovníkom je prof. Mark Hillery, ktorý pôsobí na City University v New Yorku. V spolupráci s ním vznikli najvýznamnejšie vedecké výsledky prof. Bužeka. Spoločne vymysleli prvý viacužívateľský kvantový kryptografický protokol umožňujúci kvantové zdieľanie tajomstva (quantum secret sharing), vymysleli tiež spôsob, ako optimálne klonovať kvantové bity (Hillery-Bužek cloning machine). Tieto dve kľúčové práce získali zhruba štvrtinu všetkých citácií prof. Bužeka, ktoré spolu presahujú hranicu deväťtisíc.

Prof. Vladimír Bužek je medzinárodne rešpektovaný odborník v oblasti kvantového spracovania informácie, kvantovej teórii merania a kvantovej optiky. Napísal vyše 200 pôvodných vedeckých prác a ročne absolvuje desiatku pozvaných prednášok. Prednášal na mnohých zahraničných univerzitách. Vyškolil 24 doktorandov, z ktorých väčšina zatiaľ pracuje vo fyzike.

Prof. Bužek bol riešiteľom okolo 40 výskumných projektov, z ktorých polovica bola európskych a päť z nich koordinoval. Bol hlavným organizátorom najmenej 12 vedeckých workshopov. Pred 25 rokmi bol slovenským iniciátorom tradície stredoeurópskych workshopov o kvantovej optike Central European workshop on quantum optics, ktoré sa konajú dodnes.

Je držiteľom Rádu Ľudovíta Štúra I. triedy a prestížnej Medaily Ernsta Abbeho za svoje práce v oblasti kvantovej optiky. V minulosti predsedal a v súčasnosti je podpredsedom Učenej spoločnosti Slovenska. Je členom európskej akadémie Academia Europaea.

„Svojím nadšením pre vec a nezlomným optimizmom sa mu podarilo motivovať ľudí vo svojom okolí k túžbe po poznávaní a k presadzovaniu princípu výnimočnosti vo vede pred princípom demokracie. Na domácej hrudi s takouto myšlienkou mnohokrát narazil a ešte niekoľkokrát asi aj narazí, ale v medzinárodnom kontexte sa mu darí túto myšlienku rozvíjať,“ dodal na slávnostnom odovzdávaní podptredseda SAV pre 1. oddelenie SAV RNDr. Pavol Siman, PhD.

(an)

Foto: Vladimír Šimíček