Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Vedec roka 2017 prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.

Vedec roka 2017 – defilé piatich osobností

16. 5. 2018 | videné 1554-krát

V Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave sa v utorok 15. mája striedali obdiv, úcta, rešpekt aj vďačnosť. V rámci 21. ročníka podujatia Vedec roka SR 2017 ocenili v piatich kategóriách významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov.

Nad aktuálnym ročníkom oceňovania prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Vyhlasovateľom podujatia, ktoré má ambíciu profesionálne aj spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti a ich dosiahnuté výsledky vo vede a výskume boli tradične Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností.

Na slávnosti sa oceneným aj hosťom prihovorila štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmanová a príhovor v mene prezidenta SR prečítal Michal Luciak, riaditeľ Odboru vnútornej politiky Kancelárie prezidenta SR.

Vedcom roka 2017 sa stal prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc. z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave za mimoriadnu publikačnú aktivitu v roku 2017. Zahrňuje monografiu a ďalších 18 článkov publikovaných v prestížnych matematických časopisoch. Profesor Michal Fečkan patrí k najvýznamnejším slovenským matematikom. Odborne sa zaoberá nelineárnou funkcionálnou analýzou, dynamickými systémami a ich aplikáciami. Skúmal aj dynamiku oscilátorov so suchým trením, parciálne diferenciálne rovnice opisujúce kmitanie tyče a frakcionálne diferenciálne a diferenčné rovnice. Odvodil existenčné vety pre nelineárne diferenciálne rovnice topologickými a variačnými metódami. Cenu mu odovzdala štátna tajomníčka ministerstva školstva Oľga Nachtmanová.

V kategórii Mladý vedecký pracovník získal prestížnu cenu RNDr. Daniel Reitzner, PhD. z Fyzikálneho ústavu SAV  za prácu v oblasti kvantových kráčaní a ich využitia pre efektívne kvantové vyhľadávania v grafoch ako aj v oblasti kvantových meraní a ich nekompatibility. Téme sa venuje od svojho doktorandského štúdia a vo svojom poďakovaní nezabudol ani na podnetné prostredie, ktoré ho formovalo, na svojich spolupracovníkov a kolegov a, pochopiteľne na podporu rodiny. „Moja kariéra vedca plynie prirodzene dobrým nasmerovaním a rád by som pri tejto príležitosti zdôraznil aj dôležitosť vzdelania a jeho kvalitu,“ povedal po prevzatí ocenenia z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka.

V kategórii Inovátor roka získal cenu prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. zo Strojníckej fakulty STU v Bratislave za vynikajúpce výsledky a prínosy vo výskume, vývoji a návrhu progresívnych tiešení konštrukčných uzlov, strojov, zariadení a technologických liniek vo výrobnej technike a pri zhodnocovaní odpadov.

V kategórii Technológ roka porota udelila cenu prof. RNDr. Pavlovi Miškovskému, DrSc. z Centra interdisciplinárnych biovied, Technologického a inovačného parku UPJŠ.

V kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce ocenili prof. Ing. Milana Dada, PhD. zo Žilinskej univerzity v Žiline za zásluhy v oblasti rozvoja vedy a techniky na báze medzinárodnej spolupráce. Z jeho úst zaznela myšlienky, že všetko, čo vytvoril človek sa dá zlepšovať. „Mali by sme urobiť maximum pre inovácie...“

Okrem poďakovaní a slov uznania zazneli aj podnetné myšlienky a prejavy veľkého zanietenia pre vedu a výskum, bez ktorých by sme v tejto oblasti nemali na Slovensku tak veľa výrazných osobností.

Stano Ščepán

Foto: Ján Michálik (CVTI SR)