Aktuality

Elektrotechnický ústav oceňoval významných zamestnancov

Vložil(a): S. Ščepán, 12.4.2018, videné 816-krát

Pri príležitosti 65. výročia položenia základov Elektrotechnického ústavu SAV sa v Kongresovom centre v Smoleniciach konalo v piatok šiesteho apríla 2018 spoločenské stretnutie súčasných a bývalých zamestnancov ElÚ SAV a pozvaných hostí.

Na podujatí vedenie a vedecká rada ústavu ocenila svojich významných vedeckých pracovníkov udelením Medaily ElÚ SAV Ivana Hlásnika. Ako prví si ocenenia prevzali doc. Ing. Peter Kordoš, DrSc. a RNDr. Štefan Beňačka, CSc.

Na slávnostnom podujatí sa okrem zamestnancov ElÚ SAV zúčastnili aj podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc. a podpredseda SAV pre prvé oddelenia vied RNDr. Pavol Siman, PhD. Po otvorení slávnosti prof. Peter Samuely v príhovore zagratuloval ElÚ SAV k významnému výročiu a vyzdvihol doterajšie vedecké a organizačné pôsobenie ústavu v rámci SAV. Najmä o vedeckom fungovaní ústavu v minulosti potom informovali doc. Ing. Peter Kordoš, DrSc. a doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. Vo svojich prednáškach o histórii ústavu upozornili na kontinuitu vedeckého zamerania v oblastiach výskumu polovodičov a supravodičov od čias jeho formovania až podnes.

Spomedzi mnohých zamestnancov, ktorí sa zaslúžili o nasmerovanie základného výskumu v oboch spomínaných oblastiach, upriamili pozornosť na osobnosť Ing. Ivana Hlásnika, DrSc. Práve po ňom bola nazvaná Medaila ElÚ SAV, ktorú sa ústav rozhodol udeľovať ako ocenenie svojim pracovníkom ako aj vedcom mimo SAV, ktorí sa výrazným spôsobom zaslúžili o rozvoj ElÚ SAV, zvýšenie kreditu ústavu v zahraničí ako aj rozvoj vedy a výskumu na Slovensku i v zahraničí. Historicky prvá Medaila ElÚ SAV Ivana Hlásnika bola odovzdaná jeho pozostalej rodine. Vedenie a Vedecká rada ElÚ SAV potom odovzdala ocenenie doc. Ing. Petrovi Kordošovi, DrSc. za mimoriadny vedecký a organizačný prínos k rozvoju ElÚ SAV a RNDr. Štefanovi Beňačkovi, CSc. za vynikajúce dielo z oblasti vedy, ktoré prispelo k zvýšeniu vedeckého kreditu ElÚ SAV na Slovensku i v zahraničí.

Milan Tapajna, PhD.
Foto: Ing. Ján Šoltýs, PhD.

 

 

Príloha

RNDr. Štefan Beňačka, CSc. pri preberaní ocenenia z rúk predsedníčky Vedeckej rady ElÚ SAV RNDr. Dagmar Gregušovej, DrSc.
Príloha

Súčasní aj bývalí zamestnanci ElÚ SAV spolu s partnermi.
Príloha

Doc. Ing. Peter Kordoš, DrSc. pri preberaní ocenenia v spoločnosti riaditeľa ElÚ SAV RNDr. Vladimíra Cambela, DrSc. a moderátorky Zuzany Šajgalíkovej.
Príloha

Príhovor podpredsedu SAV pre vedu, výskum a inovácie prof. RNDr. Petera Samuelyho, DrSc.
Príloha

Atmosféru na slávnosti spríjemňovalo trio huslistiek Xplosion.
Príloha

Medaila Ing. Ivana Hlásnika, DrSc.