Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ocenenie pred RNDr. Petra Bieleho, DrSc.z Chemického ústavu SAV.

Ocenenie úspešných autorov špičkových publikácií

12. 12. 2017 | videné 2266-krát

Slovenská akadémia vied ocenila nedávno v Bratislave svojich úspešných autorov, ktorí publikovali svoje publikácie a príspevky v samostatných monografiách a vo vedeckých časopisoch mimoriadnej prestíže. Ocenili to spoločne predseda SAV prof. Pavol Šajgalík aj podpredseda SAV prof. Peter Samuely, ktorí popri blahoželaniach poďakovali úspešným autorom za neúnavnú vedeckú prácu.

Ocenia dostali autori v troch kategóriách:   

1/Špičkové časopisecké publikácie. Sú to publikácie z predchádzajúceho roka vo vedeckých časopisoch s najvyšším impaktom meraným indexom SJR (Scimago Journal Ranking). Časopisy spadajú  do prvého percentilu s najvyšším SJR v príslušnej vednej oblasti.

2/ Vysoko citované publikácie s najvyšším počtom citácií získaných v priebehu rokov 2013 - 2015, ktoré zároveň podľa parametrov databázy Essential Science Indicators Web of Science patria medzi tzv. Highly Cited Papers. Počty citácií sú normované na priemernú citovanosť v danom vednom odbore.

3/ Špičkové vedecké monografie

Ocenenie špičkových publikácií v časopisoch

RNDr. Róbert Turanský, PhD. – Fyzikálny ústav SAV

Mgr. Ján Brndiar, PhD. – Fyzikálny ústav SAV

prof. Ing. Ivan Štich, DrSc. – Fyzikálny ústav SAV

RNDr. Pavol Siman, PhD. - Ústav vied o Zemi SAV

prof. RNDr. Karol Marhold, CSc. – Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Mgr. Silvia Bágeľová-Poláková – Centrum biovied (Ústav biochémie a genetiky živočíchov) SAV

Mgr. Ivana Mišová – Centtrum biovied (ÚBGŽ) SAV

RNDr. Michal Cagalinec, PhD. – Centrum biovied (Ústav  molekulárnej fyziológie a genetiky) SAV

doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. – Archeologický ústav SAV

Najcitovanejšie publikácie

prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc. – Fyzikálny ústav SAV

Mgr. Michal Teplan, PhD. – Ústav merania SAV

Prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc. – Matematický ústav SAV

doc. RNDr. Sylvia Pulmannová, DrSc. – Matematický ústav SAV

Ing. Mgr. Roman Rosipal, PhD. – Ústav merania SAV

Ivan Zelko, PhD.

prof. RNDr. Alexander Lux, CSc. – Chemický ústav SAV

prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc. – Ústav anorganickej chémie SAV

RNDr. Peter Biely, DrSc. – Chemický ústav SAV

RNDr. M. Kačuráková, CSc. -

Mgr. Peter Capek, PhD. – Chemický ústav SAV

RNDr. Vlasta Sasinková – Chemický ústav SAV

Ing. Anna Ebringerová, PhD. – Chemický ústav SAV

RNDr. Jana Madejová, DrSc. – Ústav anorganickej chémie SAV

PhDr. Ivan Kamenec, CSc. – Historický ústav SAV

Adam Hudek, PhD. – Historický ústav SAV

Doc. PhDr. Vladimír Varsik, CSc. – Archeologický ústav SAV

Ján Steinhübel, CSc. – Historický ústav SAV

Špičkové vedecké monografie

prof. RNDr. Michal Fečkan, CSc. – Matematický ústav SAV

RNDr. Michal Pospíšil, PhD. – Matematický ústav SAV

PhDr. Miroslav Londák, DrSc. – Historický ústav SAV

PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. – Historický ústav SAV

PhDr. Peter Weiss, CSc.  

Mgr. Svorad Zavarský, PhD. – Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Mgr. Roman Mikuláš, PhD. – Ústav svetovej literatúry SAV

prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc. – Ústav svetovej literatúry SAV

Mgr. Emanuel Beška, PhD. – Ústav orientalistiky SAV

(spn) Foto: Marcel Matiašovič