Aktuality

Rokovania v Berlíne o spolupráci v oblasti energetiky a vodného hospodárstva

Vložil(a): S. Ščepán, 28.11.2017, videné 768-krát

Vedúci Inštitútu strategických analýz Slovenskej akadémie vied Juraj Draxler sa 28. novembra stretol v Berlíne so Stefanom Kapfererom, ktorý vedie nemecký Spolkový zväz energetiky a vodného hospodárstva (BDEW). Zväz združuje celkom 1800 firiem s 277 tisíc zamestnancami. Z hľadiska finančného obratu svojich členov ide o najvýznamnejšiu hospodársku asociáciu krajiny.

„Som presvedčený, že SAV má čo ponúknuť z hľadiska rozvoja technológií, ktoré sa týkajú napríklad čistenia vody, ale prípadne i niektorých technológií, ktoré sú zaujímavé pre energetický priemysel,“ povedal po stretnutí Juraj Draxler. „Minimálne na úrovni výmeny skúseností pri organizácií projektov si s nemeckými partnermi máme čo povedať.“

SAV nedávno pripravila štúdiu s návrhmi na čistenie podzemných vôd na rozsiahlom území v bratislavskej Vrakuni, ktorú financoval Bratislavský samosprávny kraj. Predseda akadémie prof. Pavol Šajgalík okrem toho v novembri tohto roku na Rade vlády pre vedu, techniku a inovácie prezentoval komplexný program výskumu manažmentu vody v krajine, ktorý by SAV chcela rozbehnúť pre potreby Slovenskej republiky v nasledujúcich rokoch.

„Stretnutie so Stefanom Kapfererom bolo veľmi srdečné. Poznáme sa ešte z čias, keď bol zástupcom generálneho tajomníka OECD,“ dodal Draxler. „Viem, že má dlhodobo aj osobný záujem o dianie v strednej Európe, vrátane Slovenska.“

Išlo o úvodné stretnutie trojdňovej návštevy Juraja Draxlera v Nemecku, počas ktorej sa šéf inštitútu stretne aj s predstaviteľmi vedúcich nemeckých inštitúcií v oblasti vedy a vzdelávania. V Berlíne absolvuje rokovanie so zástupcami Helmholtzovej spoločnosti, najväčšej výskumnej organizácie krajiny a zástupcami  Lebnizovej spoločnosti, ktorá združuje 91 mimouniverzitných výskumných inštitúcií. Absolvuje tiež pracovný obed s predstaviteľmi Hertie School of Governance, prestížnej postgraduálnej školy pre oblasť verejnej politiky.

Pracovná cesta bude pokračovať stretnutím so zástupcami federálneho inštitútu pre odborné vzdelávanie BIBB počas odbornej konferencie v Lipsku. Program zakončí stretnutie s predstaviteľmi Fraunhoferovej spoločnosti, ktorá združuje laboratóriá vykonávajúce najmä aplikovaný výskum pre potreby nemeckého priemyslu a návšteva centrály Spoločnosti Maxa Plancka v Mníchove.

Monika Hucáková

Príloha

Juraj Draxler a Stefan Kapferer.