Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Úspešná trojica na medzináíropdnej súťaži v Hangzhou.

Úspešné vedecké talenty z AMAVET-u

8. 9. 2017 | videné 923-krát

V máji sme písali o svetovom úspechu sedemnásťročných stredoškolákov Miriam FERETOVEJ a Samuelovi SMOTEROVI z Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove, ktorí získali na najprestížnejšej projektovej súťaži na svete Intel ISEF 2017 úžasné druhé miesto. Miriam a Samo získali aj špeciálne ocenenie Special Awards a cenu od China Association for Science and Technology (CAST) a súčasne aj pozvanie od Čínskej asociácie pre vedu a techniku na najväčšiu celočínsku a medzinárodnú súťaž mladých vedcov CASTIC 2017 v meste Hangzhou, ktorá sa konala v  auguste 2017 v Číne. Ich spoločný projekt „Prírodné éterické oleje  v prevencii pred kliešťami rodu Dermacentor“ mal opäť farbu striebra.

Vynikajúci výsledok! Druhé miesto, ku ktorému sa pridal aj strieborný Peter Škripko, ktorý  súťažil s projektom „Vplyv kremíka na zvýšenie tolerancie zasolenia pôd u Agropyron elongatum“. Na začiatku všetkého bol opäť AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku!

Občianske združenie, ktoré je živnou pôdou na objavovanie slovenských talentov v prírodovedných odboroch, vedie už dlhé roky riaditeľka Ing. Gabriela Kukolová: „Zo svetových úspechov víťazov súťaží, ktoré organizujeme, mám nielen obrovskú radosť, ale najmä motiváciu zapájať do neformálneho vzdelávania čoraz viac talentovaných žiakov. Napríklad v týchto dňoch pripravujeme jubilejný 20.-ty ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET. Súťažná prehliadka výsledkov vedecko-výskumnej činnosti žiakov je silnou motiváciou a príležitosťou pre mladých autorov projektov otvoriť sa novým inšpiráciám, priateľstvám a tvorivosti. Úspechy v zahraničí, ako zaznamenali teraz Mirka, Samko a Peter, reprezentujú nielen našu prácu a neformálne vzdelávanie v AMAVET-e, ale úsilie stoviek dobrovoľníkov – učiteľov formálneho vzdelávania na školách. Ich pridaná hodnota, ktorú venujú svojim žiakom aj mimo vyučovania, umožňuje talentom zúčastňovať sa našich súťaží a vo finále reprezentovať celé Slovensko. Máme šikovné deti, len sa im musíme venovať srdcom a systematicky.“

Festival vedy a techniky AMAVET je súťažnou prehliadkou výsledkov vedecko-výskumnej činnosti žiakov. Účastníci prezentujú svoje výskumy formou posterovej prezentácie, trojrozmerného exponátu alebo elektronickej prezentácie v nasledovných kategóriách: Biológia, Chémia, Medicína a zdravotníctvo, Informatika a počítačové inžinierstvo, Elektrina a mechanika, Energia a transport, Environmentálne vedy, Fyzika a astronómia, Geovedy, Matematika, Spoločenské vedy. Po ôsmich krajských kolách postupujú víťazi jednotlivých kategórií na národné finále do Bratislavy, ktoré sa uskutoční od 9. do 11. novembra 2017. Tých najlepších čaká cesta do sveta vedy a techniky. Po návrate zo zahraničia si vypočujete aj takéto slová: „Bol to pre mňa týždeň plný nových zážitkov a skúseností. Tento týždeň mi zmenil život!“ (Janka Čorňáková, po návrate z Intel ISEF 2016 v USA, 4. miesto)

Festival vedy a techniky AMAVET 2017 bude jubilejným 20. ročníkom a ako po minulé roky jeho finále je súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorého spoluorganizátorom je aj Asociácia pre mládež, vedu a techniku.

Ján Nemec