Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Veda môže byť aj umením.

Fascinujúca výstava Veda fotogenická

12. 5. 2017 | videné 2030-krát

Fotografia zachytáva zlomok života, ale môže zaznamenať aj celé dejiny. Dobrá fotografia je nielen svedectvom, dokumentom, spomienkou, ale aj emóciou, zážitkom a môže byť aj umením… A vôbec to nemusí byť len fotografia umeleckého diela, krásnej ženy alebo rozliateho slnka v prírode.

Slovenská akadémia vied v spolupráci s Akadémiou vied Českej republiky pripravila v Justiho sieni Primaciálneho paláca v Bratislave výstavu Veda fotogenická. Je prezentáciou pozoruhodného projektu, ktorý každoročne organizuje Stredisko spoločných činností AV ČR v spolupráci s fórom Veda žije!. Projekt má podobu súťaže fotografií, ktoré sú rôznym spôsobom spojené s vedeckou činnosťou a výskumom, alebo priamo z neho vychádzajú.

Výstava Veda fotogenická je sprístupnená vždy na jeseň  v budove Akadémie vied ČR v Prahe a na ďalších výstavných miestach nielen v Českej republike, ale aj  vo svete. Najbližšie „cestuje“ po Bratislave na Taiwan.

V piatok 12. mája sa v Justiho sieni Primaciálneho paláca v Bratislave konala vernisáž výstavy. Ako skvelý prvok popularizácie vedy ju privítal na Slovensku podpredseda SAV prof. Emil Višňovský. Výstavu predstavila Dr. Markéta Pravdová, členka Akademickej rady AV ČR, zodpovedná za popularizáciu vedy. Okrem iného uviedla, že je výberom prác od 59 autorov z 27 vedeckých ústavov AV ČR. Potešila aj riaditeľku Sekcie sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu mesta Bratislavy Mgr. Marcela Gbelecovú, ako ďalší príklad prepájania vedy s umením a ako skvelú príležitosť atraktívnou formou približovať vedecké „tajomstvá“ verejnosti.

Výstava Veda fotogenická potrvá od 12. do 26. mája 2017.

(spn)  Foto: Andrea Veselá