Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Podpredseda SAV pre prvé oddelenie Ing. Karol Fröhlich blahoželá RNDr. Mariánovi Vajteršicovi, DrSc.

Plaketa SAV Mariánovi Vajteršicovi

23. 3. 2017 | videné 1502-krát

Aby mohla akadémia žiť, potrebuje dorast,“  povedal okrem iného pri slávnostnom odovzdávaní Plakety SAV Jura Hronca ocenený RNDr. Marián Vajteršic, DrSc. Cenu za zásluhy v matematických vedách mu  vo štvrtok 23. marca na pôde SAV odovzdal podpredseda SAV Ing. Karol Fröhlich.

RNDr. Marián Vajteršic, DrSc., narodený 31. mája 1951 v Nitre, prispel k rozvoju numerickej lineárnej algebry a paralelných výpočtov a algoritmov na Slovensku. Svojim vedeckým pôsobením, pedagogickou činnosťou a vedecko-organizačnými aktivitami sa zaslúžil o šírenie pozitívneho obrazu SR v zahraničí. Výskumne je stále zameraný na oblasť rýchlych algoritmov numerickej matematiky, metód na efektívne riešenie vybraných úloh lineárnej algebry, paralelných výpočtov, paralelných počítačových architektúr, na spracovanie veľkých dátových súborov a na riešenie vedecko-technických aplikácií. Pedagogicky pôsobil na Katedre numerickej matematiky UK, ako hosťujúci profesor na univerzitách vo Viedni, Linzi, Bologni, Amiens, Miláne, Mníchove a Salzburgu.

RNDr. Marián Vajteršic, DrSc. pripomenul, že si ocenenie SAV veľmi váži najmä preto, že je s ňou zviazaný po celý svoj profesijný život. „Vždy som sa cítil poctený že môžem na SAV pracovať. Jej význam nie je iba vedecký: je viditeľným znakom vedomostnej a kultúrnej úrovne národa a štátu.“

V rámci poďakovania za ocenenie uviedol RNDr. Marián Vajteršic, DrSc. aj dva postrehy. Prvý súvisel s podporou domácich vedeckých talentov. „Čím nenší národ, tým by s týmto potenciálom mal narábať starostlivejšie, ako so svojim najväčším bohatstvom. Adeptov, ktorí majú potenciál a chuť pre vedeckú činnosť, by sme si mali udržať a nadchnúť, aby im bolo cťou pracovať v SAV, tak ako to bolo pre nás. Hlavný dôvod, prečo tomu tak nie je, sú malé platy. Skúsenosti zo sveta hovoria, že zlepšenie ich podmienok by bola jedna z najlepších investícií.“

Ocenený matematik sa dotkol aj vedeckej práce ako takej. „Dnes, podľa môjho názoru preceňujeme scientometrické kritériá.Tak ako život rehoľníkov nie je možné posúdiť množstvom vykonaných náboženských úkonov, tak nemožno vedeckú prácu vtesnať do kategorizačných šablón. Prihováram sa za to, aby sa tieto meradlá hodnotenia tak ako v zahraničí používali pri hodnoteniach vedcov trochu voľnejšie...“ (spn)    

Foto: Marcel Matiašovič