Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prezentácia Memoranda spoločenských a humanitných vedcov na Slovensku.

Výzva k vedeckej integrite a otvorenej komunikácii

16. 1. 2017 | zhliadnuté 2024-krát

V strhujúcom životnom tempe našej doby sa čoraz výraznejšie prejavuje synergia nedocenenia humanitných a spoločenských vied v našej spoločnosti. Reaguje na to Memorandum spoločenských a humanitných vedcov na Slovensku, ktoré predstavili v pondelok v Bratislave jeho autori. Pred novinármi vysvetlili potrebu, víziu a objednávku reflexie a sebareflexie v dobe a spoločnosti, v ktorej žijeme.

Ambíciou memoranda je iniciovať dialóg o hodnote, prínose aj o zodpovednosti spoločenských a humanitných vied a humanitných vedcov na Slovensku. V troch častiach spolu v pätnástich bodoch memorandu prezentuje záujem o dialóg s vedcami iných vedných odborov aj s verejnosťou, zodpovednosť v kontexte absencie reflexie a sebareflexie a podmienky rozvoja spoločenských a humanitných vied.

Doc. Gabriel Bianchi zo Slovenskej akadémie vied priznal, že memorandum vychádza z ekonomického, politického i spoločenského nedocenenia humanitných a spoločenských vied. "Našou  snahou je upozorniť na to, že rozvoj humanitných a spoločenských vedných disciplín sa nezaobíde bez primeraných ekonomických podmienok, porozumenia a kooperácii s technickými a prírodnými vedami a tiež rozvíjania dialógu s verejnosťou o prínose humanitných a spoločenských vied."

Prof. Emil Višňovský zo SAV a UK v Bratislave doplnil, že memorandum uvádza aj oblasti spoločenskej zodpovednosti, ku ktorým sa spoločenské a humanitné vedy hlásia. "Upozorňujeme napríklad na kritickú a tvorivú reflexiu, ktorá na Slovensku chýba," uviedol Višňovský.  

Prof. Peter Zajac zo SAV a Humboldtovej univerzity v Berlíne pripomenul, že spoločenské a humanitné vedy majú schopnosť prinášať overené a spoľahlivé informácie, ktoré pomáhajú poznaniu sveta, civilizačných výziev a existenciálnych hrozieb. "Tým pomáhajú  spoločnosti i politickým elitám nájsť účinný prostriedok ako čeliť  deformáciám, relativizácii i manipuláciám s faktami, ktoré sa v súčasnej dobe dejú stále viac a viac.“  

Prof. Ivan Gerát zo SAV a Trnavskej univerzity v Trnave uviedol, že ambíciou spoločenských a humanitných vedcov je pestovať kvalitnú kolektívnu pamäť. "V súčasnosti často zabúdame odkiaľ sme prišli, takže nevieme celkom vysvetliť našu súčasnosť i to kam smerujeme. Často sa preto stáva, že za nás na tieto otázky odpovedajú iní," naznačil prof. Ivan Gerát jednu z oblastí, kde spoločenské a humanitné vedy môžu pomôcť pri riešení kľúčových problémov.

Doteraz podpísalo memorandum 305 signatárov. Jeho podporovatelia veria, že dokument nájde širokú pozitívnu odozvu nielen medzi spoločenskými a humanitnými vedcami, ale aj u kolegov z oblasti prírodných a technických vied.

Text Memoranda spoločenských a humanitných vedcov na Slovensku v prílohe.(spn)