Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

O hercovi a bardovi Vladimirovi Vysockom v bratislavskom V-klube

5. 12. 2016 | videné 1253-krát

Vo štvrtok 24. 11. 2016 sa odborníci aj široká verejnosť stretli v bratislavskom V-klube Národného osvetového centra, aby si pripomenuli život a dielo legendárneho herca ruského divadla a filmu, predstaviteľa autorskej piesne Vladimira Semionoviča Vysockého (25. 1. 1938 – 25. 7. 1980).

Prednáška Zuzany Spodniakovej, doktorandky Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV, sa sústredila na vývoj Vysockého ako herca – „autora roly“, a zároveň ako herca –  básnika v inscenáciách Moskovského divadla drámy a komédie na Taganke  (1964 – 1980). Všetky umelecké stránky Vysockého tvorby sa v nich navzájom prelínali a ovplyvňovali, až napokon vytvorili Vysockého herca – básnika – barda, ktorého sila všestrannej umeleckej osobnosti čoraz viac vplývala na režijno-dramaturgické koncepcie inscenácií tzv. „zlatého veku Taganky“. Stal sa jednou z vedúcich umeleckých osobností tejto scény, ktorá bola v danej dobe najpopulárnejším, vždy beznádejne vypredaným moskovským divadlom.

Autorka príspevku hľadala odpovede na otázky, prečo sa Vysockij dodnes spája s menom a činnosťou Divadla na Taganke, prečo je považovaný za fenomén ruského divadla, poézie, autorskej piesne, kultúrno-spoločenského i historicko-politického diania, prečo sa stal už počas života legendou a prečo jeho odkaz žije stále.

Prednášku dopĺňali fotografie zo života a predstavení Vysockého, ako aj vzácne fragmenty videozáznamov jeho rol z inscenácií na Taganke, vrátane známeho Hamletovho monológu „Byť či nebyť“.

Na vstup Zuzany Spodniakovej nadviazal referát o špecifikách prekladu Vysockého veršov v podaní Milana Dvořáka, ktorý na začiatku 80. rokov ako prvý v Československu preložil texty Vladimira Vysockého. Odvtedy sa systematicky venuje prekladom básnickej a piesňovej tvorby Vysockého i ďalších autorov ruskej autorskej piesne. Zároveň často vystupuje ako ich interpret. Tak to bolo aj vo V-klube –  spoločne s Alenou Hanusovou potešili publikum výberom piesní z rôznych cyklov Vysockého piesňovej tvorby. Odzneli napríklad Pravda a lož, Lode, Dialóg pri televízore a ako prídavok povestná pieseň Na Veľkej Kočiarovej.

Prednáška bola realizovaná ako popularizačná aktivita projektu APVV č.15-0764.

Zuzana Spodniaková
Foto: Milan Spodniak