Aktuality

Ceny SAV za rok 2016 sú rozdané

Vložil(a): S. Ščepán, 23.6.2016, videné 3001-krát

 

V Kongresovom centre SAV v Smoleniciach sa uskutočnilo 23.6. 2016 popoludní slávnostné výročné oceňovanie vedcov SAV a popularizátorov vedy. Akadémia udeľuje každoročné ocenenia pri príležitosti výročia svojho založenia.

Jednotlivci a kolektívy si odniesli ceny v šiestich kategóriách za vedu a výskum a šesť cien za popularizáciu vedy. „Vieme identifikovať tých najlepších a mali by sme štartovať novu etapu prístupu k Cenám SAV, aby od nás nedostali len ocenenie, ale aj adekvátnu podporu vo všetkých smeroch,“ povedal vo svojom príhovore predseda SAV prof. Pavol Šajgalík.

Cenu za vedecko-výskumnú činnosť získal kolektív pracovníkov  Laboratória environmentálnej a potravinovej mikrobiológie pod vedením Dr. Domenica Pangalla, PhD., z Ústavu molekulárnej biológie  SAV. Kolektív vedcov skúma spôsoby, ako chrániť kultúrne dedičstvo pred útokmi baktérií a tiež kvalitu tradičných slovenských potravín pomocou štúdia ich mikrobiálnych komunít.  

Ďalším oceneným sa stal Dr. h. c. prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., z  Neuroimunologického ústavu SAV, ktorý je celosvetovo uznávaným vedeckým pracovníkom a jedným z najvýznamnejších vedcov, ktorí sa venujú Alzheimerovej chorobe vôbec. Prof. Michal Novák okrem iného založil neuroimunológiu ako nový vedný odbor na Slovensku a v rámci svojej vedeckej kariéry spolupracoval s viacerými nositeľmi Nobelovej ceny.

Cena SAV putovala aj na tretie oddelenie vied o spoločnosti a kultúre. Prebral si ju Mgr. Peter Bystrický, PhD., z Historického ústavu SAV za monografiu Pes v mytológii, náboženstve a folklóre v staroveku a stredoveku. Ide o interdisciplinárnu publikáciu, ktorá mapuje stáročia spolužitia psa a človeka z pohľadu rôznych náboženstiev, krajín a historických období.

Akadémia udelila aj dve ocenenia v oblasti medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce. Cenu získali RNDr. Marián Janák, DrSc., z Ústavu vied o Zemi SAV a spolu s ním aj spoluriešitelia Ing. Martin Nosko, PhD. z Ustavu materiálov a mechaniky strojov SAV a RNDr. Vlasta Sasinková z Chemického ústavu SAV za prvý nález diamantu a moissanitu v juhovýchodných Alpách. Rovnako aj doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc., z Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV za výskum úlohy oxidu dusnatého v kardiovaskulárnych ochoreniach.

Cenu pre mladého vedeckého pracovníka si odniesol Mgr. Juraj Lieskovský, PhD., z Ústavu krajinnej ekológie SAV) za koordináciu prestížneho medzinárodného programu NASA. Akadémia ocenila aj šiestich popularizátorov vedy z prostredia akadémie aj mimo nej.

 Ďakovnú reč za ocenených predniesol Dr. h. c. prof. MVDr. Michal Novák, DrSc. „Za nás ocenených chcem povedať ďakujem. Vážime si to a je to pre nás vzpruhou do ďalšej práce. Nie preto, že sme dostali ocenenie, ale preto, že našej akadémii na nás záleží,“ povedal prof. Michal Novák. Zároveň si zaspomínal na svoje začiatky v Slovenskej akadémii vied a poďakoval vedeckým osobnostiam, ktoré mu v začiatkoch kariéry pomohli a podporili ho v cestách do zahraničia. Aj tie mu podľa jeho slov pomohli dostať sa medzi svetovú špičku.

Zuzana Vitková

Foto: Róbert Grznár

Kompletný zoznam ocenených

Ceny za vedecko-výskumnú činnosť

              a/     kolektívu pracovníkov  Laboratória environmentálnej a  potravinovej mikrobiológie pod vedením Dr. Domenica Pangalla, PhD., z Ústavu  molekulárnej biológie  SAV v zložení RNDr. Mária Bučková, PhD., Mgr. Lucia Kraková, PhD., a Mgr. Andrea Puškárová, PhD. za výsledky vedeckovýskumnej práce Deteriorácia kultúrneho dedičstva a kvalita tradičných slovenských potravín: štúdium ich mikrobiálnych komunít.

b/    Dr. h. c. prof. MVDr. Michalovi Novákovi, DrSc., z  Neuroimunologického ústavu SAV za riešenie vedeckovýskumných úloh zásadného vedeckého významu, za vytváranie podmienok pre vedeckú prácu v oblasti prírodných vied a  založenie neuroimunológie ako nového vedného odboru na Slovensku.

               c/     Mgr. Petrovi Bystrickému, PhD.,  z Historického ústavu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce, realizované v monografii Pes v mytológii, náboženstve a folklóre v staroveku a stredoveku.

               d/     v oblasti medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce          

                RNDr. Mariánovi Janákovi, DrSc.,  z Ústavu vied o Zemi SAV  a spoluriešiteľom Ing. Martinovi Noskovi, PhD,. z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV  a RNDr. Vlaste Sasinkovej z Chemického ústavu SAV za prvý nález diamantu a moissanitu (SiC) v juhovýchodných Alpách.

                e/    v oblasti medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce

                doc. RNDr. Oľge Pecháňovej, DrSc., z Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV za dosiahnuté výsledky v riešení medzinárodných projektov týkajúcich sa úlohy oxidu dusnatého v kardiovaskulárnych ochoreniach.

                f/     pre mladého vedeckého pracovníka

                Mgr. Jurajovi Lieskovskému, PhD.,  z Ústavu krajinnej ekológie  za koordináciu prestížneho projektu programu NASA Land-Cover/Land-Use Change Program 200 years of land use and land cover changes and their driving forces in the Carpathian Basin

Ceny SAV za popularizáciu vedy

·         Cenu Slovenskej akadémie vied za popularizáciu vedy PhDr. Slavomírovi Michálkovi, DrSc. a kolektívu autorov z Historického ústavu SAV za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť

·         Cenu Slovenskej akadémie vied za popularizáciu vedy RNDr. Márii Zentkovej, CSc. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV za propagáciu významu vedy a presadzovanie jej rozvoja

·         Cenu Slovenskej akadémie vied za popularizáciu vedy Ing. Jánovi Balážovi, PhD. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV za propagáciu významu vedy a presadzovanie jej rozvoja.

·         Cenu Slovenskej akadémie vied za popularizáciu vedy Ing. Pavlovi Farkašovi, PhD. z Chemického ústavu SAV a Ing. Miroslavovi Ferkovi, PhD. z Ústavu pre výskum srdca SAV za propagáciu významu vedy a presadzovanie jej rozvoja

·         Cenu Slovenskej akadémie vied za popularizáciu vedy v Rozhlase a televízii Slovenska Petrovi Turčíkovi

 

Príloha

Predseda SAV odovzdáva Cenu SAV v oblasti medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce doc. RNDr. Oľge Pecháňovej, DrSc.
Príloha

Cenu za vedecko-výskumnú činnosť získal kolektív pracovníkov Laboratória environmentálnej a potravinovej mikrobiológie pod vedením Dr. Domenica Pangalla, PhD.
Príloha

Ocenení Cenou SAV za popularizáciu vedy.
Príloha

Ďakovnú reč za ocenených predniesol Dr. h. c. prof. MVDr. Michal Novák, DrSc.
Príloha

Slávnostný prípitok aj v prítomnosti štátneho tajomníka MŠVVaŠ Erika Tomáša.