Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustracny nakres.

Vedci SAV budú skúmať opioidné receptory v mozgu

17. 6. 2016 | zhliadnuté 1376-krát

Vedci začínajú skúmať receptory, na ktoré sa viaže morfium. Ich výskum by mohol položiť základ pre vývoj nových liekov proti bolesti, depresii či úzkosti.

Úlohou projektu, ktorý sa oficiálne začne 1. júla, bude porovnávať dva typy opioidných receptorov v mozgu. Receptory µ, ktoré boli známe ako prvé a v súčasnosti sa bežne využívajú v klinickej praxi, a receptory δ, ktoré sú stále relatívne málo skúmané.

„Na µ-opioidné receptory sa viaže morfium, čo je látka, ktorú ľudia poznali a používali i zneužívali už v 19. storočí a takisto klasický liek proti veľmi ťažkej bolesti. Látky, ktoré cielia na µ-opioidné receptory, majú však silné vedľajšie účinky a sú veľmi návykové,“ vysvetľuje zodpovedná riešiteľka projektu doc. Ľubica Lacinová z Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV.

Signálne molekuly δ-opioidných receptorov by podľa vedcov mohli mať podobne dobré analgetické účinky a upravovať náladu rovnako ako morfium, no bez ťažkých vedľajších účinkov a závislosti. Vedci chcú teraz zistiť, v čom sú rozdielne účinky látok, ktoré pôsobia na tieto receptory, ako fungujú a či je možné použiť ich v budúcnosti ako súčasť liečiv.

„Nedá sa očakávať, že za štyri roky vyvinieme nejaké nové analgetikum alebo antidepresívum, ale ak prispejeme k spoznaniu mechanizmov pôsobenia týchto dvoch receptorov a porovnáme ich, môže to byť jedna zo vstupných informácií pre vývoj liečiv,“ hovorí doc. Ľubica Lacinová.

Výskum sa zameria na to, ako signálne molekuly oboch receptorov pôsobia na konkrétnu časť mozgu – hipokampus. Ten sa podieľa na tvorbe stredno-dobej pamäti a na patológii rôznych porúch napríklad depresii. Vedci budú skúmať aj to, ako vplýva na mozog plodu, keď je samica potkana v gravidite vystavená opiátom. Na riešení projektu, ktorý bude trvať do 30. 6. 2020 sa budú okrem Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV podieľať aj Ústav experimentálnej farmakológie a Ústav experimentálnej endokrinológie BMC SAV.

„Spojili sme sa, aby sme mohli skúmať účinky na troch rôznych úrovniach. Ústavy farmakológie a endokrinológie majú veľké skúsenosti s výskumom na úrovni celého zvieraťa a na tom, ako sa pôsobenie opiátmi  prejaví na jeho správaní. My zase skúmame, ako sa mení vzrušivosť v mozgu, keď jednotlivé neuróny v mozgu vysielajú elektrické signály,“ ukončuje doc. Ľubica Lacinová.

Zuzana Vitková