Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prof. Štefan Luby privítal knihu do života stružlinkami zastrúhaných ceruziek za asistencie Branislava Peťka.

Ako úspešne zvládať vedeckú prácu

26. 2. 2016 | videné 2055-krát

Postupmi a odpoveďami na otázky, kedy a ako začať písať a dobre napísať vedeckú prácu, sa venuje publikácia štvorice renomovaných autorov pod názvom “Ako úspešné zvládať vedeckú prácu”. Do života ju vo februári vyprevadili v Kongresovom centre VEDY, Vydavateľstva SAV v Bratislave.

V úvode doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc. privítal hostí, vrátane rektora Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., dlhoročného predsedu SAV v rokoch 1995 až 2009 prof. Štefana Lubyho a riaditeľa Vydavateľstva Osveta v Martine Martina Farkaša. Z kvarteta autorov sa na slávnostnom akte zúčastnili prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc. a Ing. Karel Komárek, PhD. Tretí spoluautor knihy prof. RNDr. Ján Chrapan, DrSc. sa zo zdravotných dôvodov nezúčastnil, štvrtý  - prof. MUDr. Daniel Bartko, DrSc. - sa, žiaľ, uvedenia knihy už nedožil. Kniha je venovaná jeho pamiatke.

Publikáciu obohatili spisovateľ a básnik Ľubomír Feldek svojimi vtipnými citátmi a akademický maliar aj karikaturista Ivan Popovič návrhom obálky a ilustrá­ciami.

Branislav Peťko z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach pripomenul, že autormi publikácie s podtitulom Vademecum začínajúcich vedeckých a pedagogických pracovníkov, ktorá vyšla vo Vydavateľstve Osveta v Martine, sú vedecko-pedagogickí pracovníci z rôznych odborov na­šich vysokých škôl s mnohoročnou praxou vo výchove i vo vedeckom výskume. Poznamenal, že v dnešnom vyspelom svete sa klasická kniha stráca čitateľom v záplave  komunikačno-informačných technológií, no napriek tomu je o knihu záujem a knižná tvorba bude mať stále svoj okruh čitateľov. Rektor UK Karol Mičieta vyzdvihol praktický význam publikácie, ktorá je rovnako užitočná pre začínajúcich vedcov ako aj pre skúsenejších tvorcov, nakoľko obsahuje množstvo dobrých praktických rád.

Štefan Luby prirovnal publikáciu k zahraničným bestselerom. Vyslovil však poloúsmevne aj obavu, kto ju bude čítať, keď značná časť úspešnej vedeckej komunity je na zahraničných školách. „Potešujúce však bude, ak toto vademecum bude k dispozíci na katedrách a v ústavných knižniciach pre jej široké použitie. Obsahuje totiž aj vzorce komunikácie, reč tela, ba aj návod ako urobiť dobrý poster,” pochválil publikáciu Hovorku & kol. V závere vyprevádzacieho príhovoru sa venoval časti o praktických ukážkach giest rúk, ako napríklad víťaznému Churchillovmu “véčku” alebo palcu otočenému smerom nahor. “Chýba však palec otočený nadol. Na toto gesto sa musí mladý vedec pri úspešnosti grantových súťaží okolo desať percentuálnych bodov tiež pripraviť,“ poznamenal. No tento “nedostatok” knihy sa dá poľahky napraviť, ak si ju čitateľ otočí o 180 stupňov... 

Následne Štefan Luby a  Branislav Peťko vyprevadili knihu medzi čitateľov stružlinkami zastrúhaných ceruziek. (kč)

Foto: Maroš Hovorka a Branislav Peťko