Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Vedecká konferencia o NBIC technológii

28. 11. 2015 | zhliadnuté 612-krát

V rámci projektu APVV-379-12 „Analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC-technológií vzhľadom na vylepšovanie človeka“, sa uskutočnila v Goetheho inštitúte v Bratislave vedecká konferencia. Prezentovala prvú sadu empirických zistení o spoločenskej reflexii problematiky NBIC technológií na Slovensku, resp. o odlišnostiach v tejto reflexii v porovnaní s technologicky rozvinutými krajinami západného sveta.

 

Projekt sa rieši na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci s Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Cieľom konferencie bola Analýza a propagovanie biomedicínskych, technických, sociálnych a humanitných aspektov vybraných emergentných technológií za pomoci využitia multidisciplinárneho prístupu. Upriamila sa na spájanie a prezentáciu výsledkov výskumov technických, spoločenských a humanitných vied. Dôraz konferencie bol smerovaný na vytvorenie priestoru pre diskusiu medzi rôznymi odborníkmi a širokou verejnosťou. Na multidisciplinárnej konferencii sa zúčastnilo takmer 50 odborníkov z rôznorodých vedných odborov a početné bolo tiež zastúpenie doktorandov z viacerých univerzít. 

Viac informácii na: http://kfil.ff.ucm.sk/sk/nano-bio-info-kognitivne-technologie-a-clovek-xxi-storocia

(gb)

Foto: Lucia Gráfová