Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Veľká postava rakúskej i svetovej žurnalistiky - televízny komentátor Dr. Hugo Portisch pri otváraní výstavy, ktorá predstavila nielen noviny Pressburger Zeitung, ale aj jeho otca Emila Portischa, ktorý bol ich posledným šéfredaktorom.

Digitálne fórum strednej a východnej Európy

14. 7. 2009 | videné 2551-krát
Tak znie názov projektu, ktorý v dňoch 6. - 8. júla predstavili na konferencii v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Spoluorganizátorom bol tiež Ústav etnológie SAV a hosťom aj známy žurnalista Dr. Hugo Portisch.

Medzinárodnú konferenciu Digitálne zbierky prameňov: Vyhotovenie - archivácia - prezentácia – využitie, ktorá bola spojená s predstavením medzinárodného konzorciálneho projektu "Digitálne fórum strednej a východnej Európy" (DiFMOE - www.difmoe.eu), spolu s Univerzitnou knižnicou v Bratislave usporiadali - Ústav pre kooperáciu v strednej a východnej Európe (KOMIOS), Digitálne fórum strednej a východnej Európy (DiFMOE), Goetheho inštitút Bratislava, Karpatendeutsches Kulturwerk, Slovenská akadémia vied (Ústav etnológie), Národná Széchényiho knižnica v Budapešti, Leidenská univerzita (Inštitút nemeckého jazyka a kultúry), Viedenská univerzita (EVSL / Finno-Ugristika).

Nemecké vydavateľstvo, tlačovníctvo a novinárstvo má v strednej a východnej Európe dlhú tradíciu, o čom svedčia aj početné tlačoviny nachádzajúce sa v mnohých archívoch a knižniciach. "Digitálne fórum strednej a východnej Európy" (DiFMOE) si dalo za cieľ tieto tlačoviny v priebehu nasledujúcich rokov objavovať, digitálne zabezpečiť a archivovať. Výsledky budú postupne sprístupňované širokej verejnosti na online-portáli.

Projekt vzišiel z iniciatívy Univerzitnej knižnice v Bratislave, spoločnosti Pixelprint GmbH z Mníchova a Inštitútu kooperácie v strednej a východnej Európe z Bratislavy. Inštitucionálne je DiFMOE organizované podľa vzoru medzinárodného verejno-súkromného partnerstva. V súčasnosti sa na projekte zúčastňujú inštitúcie z piatich krajín, pričom väčšina z nich je súčasne spoluorganizátorom konferencie.

Ako na slávnostnom otvorení konferencie dňa 6. júla 2009 povedal generálny riaditeľ UK Dr. Tibor Trgiňa, bezprostredným podnetom pre organizáciu konferencie bolo ukončenie projektu digitalizácie Pressburger Zeitung ako jednej z digitálnych iniciatív UK v Bratislave a zároveň úspešného produktu širšej medzinárodnej spolupráce v rámci konzorciálneho projektu DiFMOE. "Digitalizácia 121 ročníkov Pressburger Zeitung je dobrým príkladom tradične dobrých kooperačných vzťahov Univerzitnej knižnice v Bratislave s Národnou Széchényiho knižnicou v Budapešti a širšej medzinárodnej spolupráce s ďalšími slovenskými, nemeckými a rakúskymi inštitúciami," uviedol Dr. Trgiňa, "Pressburger Zeitung nie sú len noviny, je to tradícia mesta Bratislavy a jej obyvateľov – Slovákov, Nemcov, Maďarov, Židov. Tieto noviny, či tradícia, sa stali súčasťou našej historickej pamäte a kultúrneho dedičstva a ďalej budú široko sprostredkované digitálnymi službami moderných knižníc. Nové informačné technológie tak vytvárajú nový a široký priestor nielen pre poznávanie historickej pamäte, ale aj na generačný posun k novému poznaniu, zdôraznil Tibor Trgiňa v úvodnom vystúpení konferencie, ktorá v prvý deň okrem iného predstavila aj digitalizovanú podobu Pressburger Zeitung.

K vzácnym hosťom na slávnostnom otvorení konferencie patril renomovaný vynikajúci rakúsky novinár a televízny komentátor dnes už 82 ročný Dr. Hugo Portisch, syn posledného šéfredaktora novín "Pressburger Zeitung" Emila Portischa. Po prvých úvodných prednáškach konferencie otvoril v prvý deň konferencie, v pondelok podvečer, spolu s prof. Dr. Andreou Seidler z Viedenskej univerzity sprievodnú výstavu pod názvom Karl Gottlieb Windisch (1725 - 1793) a Emil Portisch (1887 - 1985) - dve výnimočné osobnosti v histórii nemeckej tlače mesta Bratislavy. Účastníci konferencie tak mali príležitosť oboznámiť sa s originálnym pramenným materiálom a dozvedieť sa viac o jeho historickom kontexte.

Počas 7. a 8. júla 2009 odzneli na konferencii prednášky z rôznych vedeckých perspektív a aspektov tematického komplexu "Digitálne zbierky prameňov". Medzi nimi aj prednáška nášho etnológa Dr. Juraja Zajonca z Ústavu etnológie SAV. Výsledkom konferencie má byť konštruktívna výmena názorov a myšlienok medzi 32-mi referujúcimi zo šiestich krajín a ostatnými zúčastnenými z rôznych pracovných oblastí.

Pod úspech konferencie sa podpísali aj sponzori Scantoweb, Pixelprint, Microform, Zeutschel a najmä hlavný sponzor - Západoslovenská energetika, a.s., člen skupiny E-ON.