Aktuality

Ivan Gašparovič navštívil SAV

Vložil(a): V. Hák, 8.9.2004, videné 4421-krát

Prezident SR Ivan Gašparovič sa v stredu 8. septembra zišiel s pracovníkmi Slovenskej akadémie vied. Sprevádzal ho vedúci Kancelárie prezidenta republiky Milan Čič, dlhoročný vedúci pracovník SAV a ďalší členovia KPR.

Na stretnutí v aule SAV sa zúčastnili členovia Predsedníctva SAV, Snemu SAV, Učenej spoločnosti SAV, riaditelia ústavov, vedúci aj radoví pracovníci Slovenskej akadémie vied.

Predseda SAV Štefan Luby v úvode informoval vzácneho hosťa o výsledkoch transformácie SAV za uplynulých 15 rokov a o úlohách vedy a výskumu v najbližšej budúcnosti. Ocenil aj osobnú iniciatívu Ivana Gašparoviča v čase prijímania Zákona o vede a technike (r. 2002) a v súvislosti s vydaním diela Encyclopaedia Beliana.

Ivan Gašparovič rámcovo predstavil svoj budúci pracovný program v najvyššej štátnej funkcii. Zdôraznil, že podpora vzdelania a vedy už nie je vecou iba ochoty, ale nevyhnutnosti. Dlhodobé podfinancovanie vedy podľa jeho slov vedie k tomu, že Slovensko prichádza o talentovanú mladú generáciu, ktorá si potom hľadá uplatnenie v cudzine. Zdôraznil, že jej treba vytvoriť podmienky na sebarealizáciu doma a podporiť aj spoluprácu vedeckých pracovísk s vysokým školstvom. Zároveň ocenil úlohu SAV vo vytváraní dlhodobej vízie rozvoja Slovenska, ktorou sa treba riadiť pri prijímaní všetkých strategických rozhodnutí. Svoje vystúpenie zakončil slovami, že vede a vzdelaniu chce pomáhať.

V diskusii potom vystúpili viacerí pracovníci SAV. Stretnutie sa skončilo ubezpečením, že prezident republiky sa bude do akademického prostredia vracať častejšie.

Príloha

Privítanie
Príloha

Ivan Gašparovič pri prejave
Príloha

Počas diskusie
Príloha

V sále bolo asi 200 účastníkov stretnutia