Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na prvú z prednášok

Nová séria populárno-náučných prednášok o zaujímavých HPC aplikáciách 2023 – 2024

20. 11. 2023 | videné 394-krát

V poslednom cykle prednášok Národného kompetenčného centra pre HPC mali záujemcovia možnosť dozvedieť sa o konceptoch kvantových počítačov a súvisiacich technológií. V nasledujúcich pokračovaniach sa organizátori zamerajú na ďalšie oblasti a zaujímavé projekty, v ktorých HPC technológie nachádzajú uplatnenie.

Koncom roka 2023 sa spúšťa pokračovanie série prednášok o rôznych aspektoch využitia vysokovýkonného počítania v širšej škále odvetví. Prednášky budú pokračovať aj počas letného semestra v novom roku. Organizátori prinesú zaujímavé a inšpiratívne príklady využitia HPC aj z menej „tradičných“ oblastí. Na záver prezentácie bude možnosť diskutovať s pozvanými expertmi, ktorí predstavia vlastné skúsenosti a vízie vo svojich odboroch.

Prednášky sa uskutočnia v príjemnej a neformálnej atmosfére pri káve v budove Výpočtového strediska Centra spoločných činností SAV na Patrónke. Nahrávky z vybraných prednášok budú následne k dispozícii na Youtube kanáli Národného kompetenčného centra pre HPC a v archíve Národného superpočítačového centra.

Pre osobnú účasť na prednáškach sa nezabudnite vopred zaregistrovať

Ak by ste mali záujem o konkrétnu tému alebo chceli prezentovať váš výskum, dajte nám vedieť!

Ponuka prednášok

  • Spoznávanie geodynamických procesov a štruktúry Zeme pomocou modelovania geovedných dát – JÁN VOZÁR (Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.) 
  • Moderné technológie a nové výzvy v automatickom spracovaní reči – MARIÁN TRNKA (Ústav informatiky SAV, v. v. i.)

 

Spracovala: Halyna Hyryavets, CSČ SAV, v. v. i.

Súvisiace články