Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Vychádza publikácia Zmena klímy II.

Pohľad spoločenských vied na klimatickú krízu je rovnako dôležitý

28. 7. 2023 | videné 3818-krát

Slovenská akadémia vied (SAV) prichádza s pokračovaním úspešnej populárno-náučnej publikácie o klimatickej zmene. Brožúra Zmena klímy II. nadväzuje na predchádzajúce dielo vydané v roku 2022 a predstavuje súčasné vedecké poznatky o fenoméne klimatickej krízy z pohľadu spoločenských vied. Publikácia vznikla v rámci edície Otvorená akadémia a je voľne dostupná v online podobe na stránke SAV.

Odborný svet sa dnes zhoduje na tom, že zmena klímy vznikla v dôsledku ľudskej činnosti. V popredí problému je teda človek a spoločnosť, ktorá svojím správaním tento problém zapríčinila.

„Touto brožúrou chceme ukázať, čo spoločenskovedné disciplíny môžu ponúknuť nielen v porozumení, ale aj v riešení klimatickej zmeny. Dnes už totiž vieme, že problém nemožno riešiť izolovane, bude dôležitá spolupráca rôznych vedeckých disciplín, ale aj sektorov,” predstavil úmysel publikácie jeden zo zostavovateľov, psychológ Jakub Šrol z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Široká aj odborná verejnosť má vďaka brožúre možnosť spoznať dôležitú časť mozaiky obrazu klimatickej krízy, kde hlavnú rolu hrá človek. Čitateľov a čitateľky čakajú kapitoly z filozofie, sociológie, psychológie, ekonómie, prognóz, ale aj histórie, humánnej geografie, antropológie či ľudskoprávnej oblasti.

Publikácia prináša jedinečný pohľad aj na to, ako dnes mnohé komunity doma i vo svete poznajú zvuk, pachuť či pach klimatickej zmeny. Pozerá sa aj do budúcnosti, definuje možnosti a dokonca príležitosti pre svet, kde je klimatická kríza realitou, ktorej dokážeme čeliť. Autorský kolektív nastoľuje tiež otázku, či budeme v boji proti klimatickej zmene schopní prijať také opatrenia, ktoré budú nielen účinné, ale aj spravodlivé naprieč geografickými regiónmi a sociálnymi vrstvami. Odborníci a odborníčky z SAV opakovane apelujú aj na dôležitosť občianskeho aktivizmu. Ten sa totiž ukazuje ako kľúčové východisko, predovšetkým, ak uznáme slovo spoločenských vied nielen v dialógu o klimatickej zmene a budúcnosti, ale hlavne v našich činoch.

„Nechceli sme, aby publikácia vyznievala pesimisticky, aj keď optimizmus by bol naivný. Ako psychologička presadzujem prístup aktívnej nádeje. Ako jednotlivci, ale aj spoločnosť sa musíme zamýšľať nad tým, v akom svete chceme žiť my a ďalšie generácie. Nezostať však len pri fantázii, ale konať, dožadovať sa, aby sa prijímali systémové opatrenia. Mali by sme v sebe hľadať energiu byť súčasťou riešenia, nie len súčasťou problému,” doplnila psychologička Mgr. Miroslava Šudila Žilinská z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i..

Na publikácii sa podieľal autorský tím: Richard Sťahel (Filozofický ústav SAV, v. v. i.), Katarína Strapcová (Sociologický ústav SAV, v. v. i.), Jaroslava Panáková (Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i), Júlia Čížová (Historický ústav SAV, v. v. i.), Jakub Šrol (Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.), Miroslava Šudila Žilinská (Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.), Dušana Dokupilová (Prognostický ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.), Anna Kalistová (Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.), Pavel Šuška (Geografický ústav SAV, v. v. i.), Mikuláš Huba (Ústav manažmentu STU, emeritný vedecký pracovník Geografického ústav SAV, v. v. i.).

Publikácia Zmena klímy II. je dôkazom, že táto téma potrebuje multidisciplinárny prístup a práve SAV je na Slovensku inštitúciou, ktorá zastrešuje spoluprácu vedných disciplín a umožňuje odovzdávať poznatky verejnosti ľudskou rečou. 

Viac informácii o brožúre nájdete vo videu.

Všetky doteraz vydané populárno-náučné publikácie nájdu záujemcovia na stránke Otvorenej akadémie – v časti VYSVETĽUJEME.

Brožúru je možné listovať aj v mobilných zariadeniach po oskenovaní QR kódu (v prílohe).

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Video: Martin Bystriansky

Súvisiace články