Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Observatórium na Skalnatom plese po rekonštrukcii strechy a kupol

Observatórium na Skalnatom plese sa uchádza o ocenenie Fénix – Kultúrna pamiatka roka

17. 3. 2023 | videné 504-krát

Astronomický ústav SAV, v. v. i., sa po komplexnej oprave strechy observatória na Skalnatom plese rozhodol ukončenú stavbu prihlásiť do 16. ročníka prestížnej súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka.

Súťaž Fénix – Kultúrna pamiatka roka vyhlasuje Ministerstvo kultúry SR, ktoré pri jej organizovaní spolupracuje s vedeckými a odbornými inštitúciami z oblasti ochrany pamiatkového fondu a s partnermi súťaže, ktorými sú Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Nadácia SPP a Združenie historických miest a obcí SR. Titul Kultúrna pamiatka roka každoročne udeľuje minister kultúry SR na základe návrhov odbornej poroty. 

Laureáti 16. ročníka získajú osvedčenie o udelení ceny Fénix – Kultúrna pamiatka roka priamo z rúk ministerky kultúry SR, umelecký artefakt – sošku bájneho vtáka Fénixa a finančnú odmenu 10 000 eur od generálneho partnera súťaže, Nadácie SPP.

Úlohou súťaže je podpora zodpovedného prístupu vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k ochrane nášho kultúrneho dedičstva. Jej cieľom je oceniť ochranu pamiatkových hodnôt – prípravu a realizáciu obnovy/reštaurovania kultúrnych pamiatok, rovnako aj prípravu a realizáciu obnovy historického prostredia na území pamiatkových zón a pamiatkových rezervácií.

Jednotlivé zrenovované pamiatky sa uchádzajú aj o hlasy a podporu verejnosti. Hlasovať za najkrajšiu obnovenú pamiatku môžete z jednej emailovej adresy maximálne raz za deň TU a to až do 5. apríla 2023.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže odvysiela RTVS na Jednotke 8. mája 2023 .  

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Vladimír Dubjel, AsÚ SAV, v. v. i.

Súvisiace články