Komisie SAV

Informačná stránka komisie SAV

Komisia SAV pre spoluprácu s vedeckými spoločnosťami

Predseda: RNDr. Miroslav Morovics, CSc.
Tajomníčka: Mgr. Bronislava Chocholová, PhD.
Členka: Gabriela Dudeková Kováčová, PhD.
Člen: Ing. Miroslav Koóš, DrSc.
Člen: RNDr. Pavol Mereďa, PhD.
Člen - zástupca Snem SAV: doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.
Člen: RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.
Člen: Mgr. Martin Venhart, PhD.