Komisie SAV

Informačná stránka komisie SAV

Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov

Predseda: Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.
Tajomník: Ing. Eva Daneková
E-mail:
Logo

Dokumenty komisie:

folder Členovia komisie

folder Dokumenty

folder Zápisnice z rokovaní