Komisie SAV

Informačná stránka komisie SAV

Škodová komisia SAV

Predseda: Prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.
Podpredseda: Ing. Ján Malík, CSc.
Člen: RNDr. Pavol Siman, PhD.
Člen: prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.
Člen: RNDr. Miroslav Morovics, CSc.
Členka: JUDr. Glória Gajdošová
Členka - zástupkyňa Snem SAV: RNDr. Katarína Gmucová, CSc.
Tajomníčka: Katarína Badíková
Logo

Dokumenty komisie:

folder Členovia komisie

folder Štatút komisie

folder Dokumenty komisie