Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. František Fundárek, CSc.

Odbor medzinárodnej spolupráce
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Slovenská republika
Tel.: 02/ 57510 138
Fax: 02/ 57510 602