Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

doc. PhDr. Hana Urbancová, DrSc.

Riaditeľka
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4
Slovenská republika
Tel.: 02/ 5477 3589, 02/5477 3262
Fax: 02/ 5477 3589
ORCID:
Číslo ORCID