Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

PhDr. Juraj Zajonc, CSc.

tajomník Vedeckej rady ÚESA SAV
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02 52964707 kl. 107
Fax: 02 52964707/116
ORCID:
Číslo ORCID