Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

prof. RNDr. Karol Marhold, DrSc.

OTVR vedúci vedecký pracovník; člen vedeckej rady
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava 4
Slovenská republika
Tel.: 0910128891
Fax: 02/ 5477 1948