Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Juraj Marušiak, PhD.

samostatný vedecký pracovník
Dúbravska cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/ 5478 9726
Fax: 02/54789726
Výskumné zameranie:
politické systémy v strednej a východnej Európe, regionálna spolupráca v strednej a východnej Európe, politické strany, najnovšie dejiny Slovenska (po roku 1945)
ORCID:
Číslo ORCID