Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD.

Samostatná vedecká pracovníčka, riaditeľka
Štefánikova 3, P. O. Box 254, 814 99 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 421 2 3229 3607
Fax: 02/52493882