Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Miroslav Blaženec, PhD.

zástupca riaditeľa
Ľ. Štúra 2, 960 53 Zvolen
Slovenská republika
Tel.: 045/ 5241 137
ORCID:
Číslo ORCID