Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

JUDr. Juraj Varga, PhD.

právny referát
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Slovenská republika
Tel.: 02/ 57510178