Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Ján Gálik, CSc.

Vedecký riaditeľ
Neurobiologický ústav
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 055/ 727 6200
Fax: 055-727 6203
ORCID:
Číslo ORCID