Pozícia vedecko-technického pracovníka na Oddelenie syntézy a charakterizácie polymérov

email:
kontakt: upolsekr@savba.sk
počet zobrazení: 71
Pre výskum v oblasti degradácie a stabilizácie polymérov hľadáme vysoko motivovaného a nadšeného VŠ absolventa v odbore fyzikálna alebo makromolekulová chémia, technológia makromolekulových látok, prípadne v príbuzných odboroch chémie a fyziky. Dobrá úroveň anglického jazyka je nevyhnutná.

Skúsenosti s niektorou z nasledovných analýz sú vítané:
•chromatografické techniky (HPLC, GPC, GC),
•spektroskopické metódy (RAMAN, FTIR)
•meranie a vyhodnocovanie výsledkov z TGA a DSC
•meranie a vyhodnocovanie výsledkov z chemiluminiscencie
•testy horenia na kónickom kalorimetri

Ponúkame príležitosť na profesionálny rozvoj, priateľskú pracovnú atmosféru v dynamickom kolektíve ako i medzinárodné spolupráce.

Požadované dokumenty
1. Motivačný list
2. Profesný životopis
3. Zoznam publikácií
4. Výsledky z VŠ štúdia, štátnych skúšok a diplomovej práce
5. Stručný popis diplomovej práce

Ak máte záujem o túto pozíciu prosím zašlite požadované dokumenty E-mailom na:
jaroslav.mosnacek@savba.sk alebo upolsekr@savba.sk

a taktiež v tlačeniej forme na:

Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Ústav polymérov SAV
Dúbravská cesta 9
Bratislava 45
845 41


Späť na pracovné príležitosti